Remény és jövő Istentől: felújították a vámosgálfalvi templomot

Teljesen felújították az elmúlt két évben a vámosgálfalvi református templomot. A helyi gyülekezet nagy szorgalommal és összefogással vette ki részét a munkálatokból, így örömmel gyűlt össze a közösség a vasárnap, május 15-én tartott hálaadó istentiszteleten.

Kívül-belül felújították a vámosgálfalvi templomot. 📸 Kiss Gábor

„Isten csodálatos gondviselése minden lépést alakított. Jobban, szebben, pontosabban, mint mi azt el tudtuk volna képzelni” – mondta el Szabó István János vámosgálfalvi lelkipásztor a templomuk felújítása kapcsán. A jelenlegi templomot kétszer is meg kellett erősíteni, 1970-es években és 2008-ban: az alap mellé betonpárkányt öntöttek, a falak alá pedig speciális habot helyzetek el, de egyik beavatkozás sem hozta meg a várt eredményt, a falak újra repedni kezdtek. 2017 októberében Balog Elemér polgármester javaslatára előtanulmányt rendelt az egyházközség, hogy elkészíthessék a felújítási tervet. Ehhez Fábián Ferenc mérnök a topográfiai munkálatok, Vidra Lajos mérnök pedig a geotanulmány elvégzésével járult hozzá adományként. Legfontosabb volt a templom süllyedésének, repedésének megállítása alábetonozással, majd a templom belső felújítása, illetve a külső tatarozás és új villámhárító beszerzése következett a tervek sorában. A felújítási terv elkészítését Nagy J. Attila mérnök, az engedélyek beszerzését és az ügyintézést Balog Elemér polgármester vállalta. A kivitelezéssel a presbitérium a marosvásárhelyi Verdinvest Kft.-t bízta meg.

Belül a mennyezettől a padlóig mindent rendbe tettek. 📸 Kiss Gábor

2020 áprilisában kapták meg az építkezési engedélyt, és még abban az évben megtörtént az alábetonozás és a teljes belső felújítás. A szilárdan álló torony kivételével a templom alapja alá teljesen új betonalap került, vasszerkezettel megerősítve, és további betontámpillérekkel biztosították a stabilitást. Megfelelő drénrendszer készült, és a belső tér repedéseit speciális anyaggal kezelték. Feltörték az összetöredezett betonpadlót, új padlózatot rakva helyébe, és a mennyezetet is felújították, tűzálló gipszkartont használva. A templom elé új járólapok kerültek, az épület körül új járda húzódik, és a villanyhálózat is megújult. A templompadokat a 2020-ban konfirmáltak adományából festették újra. 2021-ben a külső faljavítás és a villámhárító beszerzése következett. A munkálatok elkezdése után derült ki, mennyire szükség volt már a beavatkozásra.

Összesen 733 ezer lejt költött az egyházközség a teljes felújításra, amelyből a gyülekezet önrésze 77 ezer lej, a helyi önkormányzat pedig 5000 lej támogatást nyújtott. A magyar kormány Erdélyi Református Egyházkerület által nyújtott támogatása meghaladta a 650 ezer lejt.

A templom alapja, falai nagy beavatkozáson vannak túl: megerősítésre volt szükségük. 📸 Kiss Gábor

A hálaadó istentiszteleten Kató Béla püspök a Jer 29,11 alapján hirdette az igét: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” Felhívta a figyelmet arra, hogy a világ bizonytalanságában, amikor nehéz segítséget találni, fontos Istenre tekintenünk, hogy meglássuk: tőle várhatjuk a megoldást. Az ige arra biztat, hogy ne szomorkodjunk, hanem higgyünk abban, hogy Istennek gondja van az emberre, szeretne minket megtartani. Ezért az embereknek nem maguk köré, hanem felfele kell tekinteniük, erre pedig a templom adja meg a lehetőséget. Kató Béla hozzátette: fontos tudnunk, hogy ha Isten kezébe tesszük le életünket, nem lehetnek kétségeink a vég felől. A világ mai helyzetében szétnézve fontos szem előtt tartanunk, hogy Isten békességet, és nem romlást tervez számunkra. És ezért megyünk vasárnaponként templomba: reményt és jövőt kapni.

Az igehirdetést követően Biró István, a Küküllői Református Egyházmegye esperese köszönetet mondott a támogatóknak, és örömét fejezte ki, hogy a vámosgálfalvi gyülekezet nemcsak hallgatója, hanem megtartója is Isten üzenetének. Ezután Veress Zsombor, a Küküllői Református Egyházmegye főgondnoka köszöntötte az ünneplőket, majd Ambrus Attila egyházkerületi főgondnok a gyülekezet példamutatását méltatta. Tóth László csíkszeredai főkonzul kijelentette: „Az elvégzett munka mutatja, hogy itt szilárd gyökerekkel rendelkező, hitében erős, örökségéhez ragaszkodó református magyar közösség él.”

Az ünnepségen a helyi vallásórások, a Magvető Kórus, valamint a gyülekezet nőszövetsége szolgált. 📸 Kiss Gábor

Juhászné Keresztényi Klára, a vámosújfalui testvérgyülekezet lelkipásztora az 1Pt 2,5 verset idézte: „ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke szerint ha valaki felújítja templomát, rászánja az időt és erőforrásokat a beavatkozásra, vigyáz hajlékára, annak a közösségnek hosszú távra szólnak az elképzelései a magyar, keresztyén jövőt illetően. Balog Elemér, Vámosgálfalva község polgármestere rámutatott: sok imádság, kétkezi munka és áldozatkész támogatók jóvoltából újíthatták fel a hajlékot. Hídi Imre gondnok köszönetet mondott a támogatásokért és munkáért, és hozzátette: a gyülekezet tagjai egymást szeretve és tisztelve tudnak dolgozni, Isten dicsőségére szolgálni.

Az ünnepségen a helyi vallásórások kórusa szolgált Szabó Gyula kántor vezetésével, majd Szabó Márk János szavalata, a Magvető Kórus, valamint a gyülekezet nőszövetsége egyesített kórusának műsora hangzott el.