Reformátusok, evangélikusok, unitáriusok: „500 bizony”

Felvonul 500 babakocsis anyuka, hitbizonyságot tesz 500 konfirmandus, ültetnek (többször) 500 fát, felépítenek 5 templomot, felújítanak 5 iskolát – a reformáció emlékévének rendezvényeit a meghatározó 500-as számmal igyekszik hagyományos, de kevésbé szokványos módon is emlékezetessé tenni az Erdélyi Református Egyházkerület. Több szoborral gazdagodunk az idén: a reformátusok emléket állítanak a méltatlanul elfeledett Szász Domokos püspöknek a teológia udvarán Kolozsváron, Bethlen Gábornak Baróton, az evangélikusok Luthernek Négyfaluban. A kolozsvári unitáriusok az idei nyitott kapuk napjaikat a reformációnak szentelik. A protestantizmus hittételeit háromnyelvű óriás¬plakátokon ismertetnék Erdélyben, és a reformáció jegyében szerveződött romániai egyházaknak több közös rendezvényük is lesz. Brassótól Nagyváradig és Segesvártól Nagybányáig válogathatunk majd az igen gazdag programkínálatból.

Reformátusok, evangélikusok, unitáriusok: „500 bizony”

Hálásak vagyunk az elmúlt 500 évért, az emlékév rendezvényeivel az előttünk álló 500 évre szeretnénk tekinteni inkább – mondta Ballai Zoltán, az Erdélyi Református Egyházkerület gazdasági tanácsosa. Azt szeretnék, hogy az idei emlékév történései a tiszteletteljes emlékezésen túlmutatva a jövőt gazdagítsák, konkrét fogódzókat, lehetőségeket, modern intézményeket teremtsenek az 5, 50, 100, 500 év múlva érkező református generációk számára.

 

A cikk folytatása a Szabadság napilap oldalán olvasható.