Református Nőszövetségi Munkatársképző Kézdivásárhelyen

Örömmel vettünk részt a 2016. április 15-17e között Kézdivásárhelyen az Esperesi Hivatalban, megtartott, Református Nőszövetségi Munkatársképző II alkalmán.

Kedves ismerősként, asszonytestvérekként üdvözöltük egymást és örültünk az újratalálkozásnak.

Református Nőszövetségi Munkatársképző Kézdivásárhelyen

A bevezető ige, áhítat, melyet dr. Püsök Sarolta lelkésztanár tartott igazi lelki ráhangolódást jelentett a munkára. Szívem szerint idézném az összes ószövetségi igemagyarázatot, de a lényeg az, hogy Istennek egyenrangú gyermekei vagyunk, akiket ugyanaz a Lélek hat át, megteremtésünk és ősgyülekezetünk óta – ahová vissza kellene csatolnunk életünket – szüntelen megújulásra, az ige befogadására, megtartására és átadására vagyunk predestinálva.

Borsos Melinda kerületi elnök a tanfolyam második moduljának célkitűzéseit és elvárásait ismertette, majd dr. Lukács Olga előadótanár ÉN ÉS A MÁSIK EMBER  témakörben önmagunkhoz és másokhoz való viszonyulásunkról tartott két szakaszos előadást.

Az első rész arra épült, hogy „szeresd felebarátodat, mint önmagadat”, de gondolkozzunk el a fordítottján! Jó lenne előbb önmagunkat elemezni, megszeretni, hogy fel tudjam mérni erősségemet, amivel majd másokat, tudok segíteni, szeretni.

A második részben, tovább bővítette önmagunkhoz és embertársainkhoz fűződő viszonyulásunkat és jó leckét kaptunk arra, miként dolgozzuk fel fájdalmainkat, hogyan küzdjük le negatív gondolatainkat.  Van, amikor szükség van a visszaforgatásra, de sokszor egy határozott és őszinte –NEM- többet ér a megalkuvó „igenek”-nél. Azon ne törjük magunkat, ami nem a mi dolgunk viszont azon igen, ami rajtunk múlik.

Református Nőszövetségi Munkatársképző Kézdivásárhelyen

Az előadásokat, foglalkozásokat szünettel, mozgásos énekléssel tűzdeltük, hogy minél fogékonyabbak és kreatívabbak legyünk.

Első este Borsos Melinda irányításával, decoupage technikával, nagyon szép kis virágcserepeket festettünk, díszítettünk.

A második nap áhítatos üzenete az volt, hogy a Szentlélek mindannyiunkat összeköt, s ez a Lélek árad, minél több emberben munkálkodik annál jobb. A Léleknek nem szabad határt szabni, Isten ott adja Lelkét, ahol Ő akarja. Érezhettük, hogy minket is kiválasztott Isten a feladatra, meghallgatván az igét, menjünk és tegyünk tanítványokká másokat is.

Nagyon érdekes volt Borsos Melinda a szervezettel kapcsolatos SWOT előadása. Közösségfejlesztés szempontjából is nagyon fontos lenne konkrétan tudni a nőszövetségeknek, hogy mik az erősségeik, gyengeségeik, milyen lehetősek állnak a rendelkezésükre és milyen veszélyekbe ütközhetnek a kitűzött cél felé haladva. A kitűzött cél pedig „Istenhez vezetni az embereket.”

Szemléletes, mélyreható elemzés, konkrét példák, kivetítőn, táblán: személyiség, temperamentum, jellem, képesség, intelligencia, kompetencia, szociális szerep, viszonyulási attitűd fogalmai voltak kielemezve, magyarázva közérthetően. A délutáni órákban az elhívatás, hivatás szolgálat témakörbe vezetett be minket dr. Püsök Sarolta. Interaktív foglalkozás keretében megbeszéltük, hogy melyek voltak életünk mérföldkövei, tudniillik, mi formálta csiszolta életünket, kik voltak példaképeink.

Tudatosult bennünk, hogy a követendő példakép csak is Jézus lehet. Élő kövek vagyunk, melyet Isten köszörűje csiszol, alakít.

Az esti kézműves foglalkozást Kassay Judit tartotta. Bemutatta hogyan kell horgolt gyöngyöt készíteni és megtanított origami hajtogatással gyönyörű asztali, fali díszeket készíteni.

Vasárnap reggeli után, Tóth Anna kálnoki lelkipásztor, szemléletesen, érdekesen és kedvesen feldolgozta a női szerepeket a családban (társ, anya, lelki társ, otthonteremtő, szerető). Az előadó felhívta a figyelmünket arra, hogy tudatosítsuk erősségeinket, mert ezek visznek előbbre.

Pálhegyi Ferenc leírásait használva, kivetített illusztrációkkal bemutatta a feleségtípusokat, melyek kicsit sarkítottak voltak, azért hogy jobban megértsük a példát.

Ezt követően Istentiszteleten vettünk részt. Felemelő érzés volt meghallgatni a kedves előadó, lelkész, tanár dr. Püsök Sarolta igehirdetését a kézdivásárhelyi református nagytemplomban.

Református Nőszövetségi Munkatársképző Kézdivásárhelyen

Visszatérve az esperesi hivatalba a záró kör keretén belül, összefoglaltuk egy-egy mondatban érzéseinket, kiértékelő gondolatainkat, melyek még kavarognak a fejünkben, de tudjuk, hogy idővel, leülepednek, kitisztulnak és csodákat művelhetnek saját- és környezetünk életében akkor, ha erősek, bátrak és igazak leszünk.

 

Nagyoláh Ilona

Nyugdíjas tanítónő