Református Kollégiumok Országos Bibliaismereti Vetélkedője Marosvásárhelyen

2018. február 23-25. között Marosvásárhelyen zajlott a református kollégiumok országos bibliaismereti vetélkedője. Ezen a két évtizedes rendezvényen tíz iskola vett részt, három iskola a Királyhágómelléki Református Egyházkerületből, hét iskola pedig az Erdélyi Református Egyházkerületből. Szokáshoz híven minden iskola küldöttsége jelen volt: Szatmárnémeti Református Kollégium, „Loránffy Zsuzsanna” Református Kollégium Nagyváradról, Zilahi „Wesselényi” Kollégium, Kolozsvári Református Kollégium, „Apáczai Csere János” Elméleti Líceum szintén Kolozsvárról, Nagyenyedi „Bethlen Gábor” Kollégium, „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Kollégium Székelyudvarhelyről, Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium, Kézdivásárhelyi Református Kollégium és nyilván a házigazda Marosvásárhelyi Református Kollégium.

Református Kollégiumok Országos Bibliaismereti Vetélkedője Marosvásárhelyen

A vetélkedő ünnepi megnyitójának a helyszíne a Református Kollégium díszterme volt, ahol Enyedi Csaba-Márton lelkész-tanár tartotta a bevezető áhitatot. Ezt követően Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója köszöntötte a vendégeket. Hangsúlyozta, hogy – függetlenül a versenyen elért eredményektől – minden diák nyertes onnan kiindulva, hogy őt választotta ki iskolája erre a megtisztelő feladatra. Az ünnepi megnyitót a Márton Előd iskolalelkész által vezetett Refi Karaván, az iskola dicsőítő csapatának kis koncertje tette színesebbé.

A verseny szombaton zajlott, a próbatételnek volt egy elméleti és egy gyakorlati része, 4 fős csapatok mérték össze tudásukat Az idei feladott tananyag Dániel könyvének 1-9. fejezete, illetve a teljes Lukács evangéliuma volt. Az idén is szoros küzdelem folyt a helyezésekért.

A vetélkedő lezajlása után a versenyzők a hideg, szeles idő ellenére egy rövid városnéző programon vettek részt Balás Árpád, a Református Kollégium – Bolyai Farkas Elméleti Líceum Öregbarátok Társaságának oszlopos tagja vezetésével. A városnézés során a vendégek megismerkedhettek a Kultúrpalotával, a Megye háza épületével, a Ferencesek-templomának a tornyával és a főtéren lévő régi paloták történetével. Vacsora után a versenyző csapatok a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának a Csehov – A sirály előadását nézték meg.

Református Kollégiumok Országos Bibliaismereti Vetélkedője Marosvásárhelyen

Az eredményhirdetésre és a díjkiosztásra vasárnap délelőtt került sor a Vártemplomban ünnepélyes istentisztelet keretében. Ez alkalommal Gáll Sándor egyházkerületi kancellár, tanügyi előadótanácsos tolmácsolta Isten üzenetét. Igehirdetés után Benedek Zsolt, Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója összegezte gondolatait a vetélkedővel kapcsolatosan, Tasnádi Ádám XI. osztályos diák szavalt, illetve a Kollégium elemi tagozatos kórusa néhány énekkel tette színesebbé a díjkiosztó ünnepséget, vezényelt Enyedi Csaba-Márton lelkésztanár.

Végül feloldódott a feszültség, eljött az eredményhirdetés pillanata. Első helyezést a Szatmárnémeti Református Kollégium csapata érte el, a második helyezést egyenlő pontszámmal a Székelyudvarhelyi „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Kollégium és a Marosvásárhelyi Református Kollégium, III. helyezést a Zilahi „Wesselényi” Kollégium, illetve dicséretben részesedett a Nagyenyedi „Bethlen Gábor” Kollégium csapata.

Református Kollégiumok Országos Bibliaismereti Vetélkedője Marosvásárhelyen

Minden csapat elmondhatja “veni, vidi, vici”, jöttünk-láttunk-győztünk. Mindenki gyarapodhatott bibliaismeretben, helytörténeti ismeretben, hitben. Új barátságok szövődtek, és ami nagyon fontos, hogy megélhettük újra az erdélyi ás partiumi kollégiumok nagy családjának az összetartó erejét.