Református intézményszigetet avatnak szeptember 30-án

A házasságkötések helyszíne és a szeptember végi ünnepségsorozat volt a két fő témája a szeptember 7-én, Kolozsváron tartott Esperesek Kollégiumának. Az Erdélyi Református Egyházkerülethez tartozó tizenöt egyházmegye esperese, valamint az egyházkerület vezetősége évente legalább egy alkalommal találkozik ebben a formában, hogy az egyházunkat érintő fontosabb kérdésekről beszélgessenek.

Az Esperesek Kollégiumán élénk vita alakult ki a keresztelések és esküvők időpontjáról – vidékenként, sokszor településenként változnak a szokások –, abban viszont az esperesek többsége egyetértett, hogy mindkét alkalomnak a templomban, istentiszteleti keretben van a helye, amelyen a gyülekezet is részt vehet. Kató Béla kijelentette, a házasságkötés a gyülekezet előtt történik, és ahogyan az állami eskütétel is a hivatalban kell megtörténjen, úgy az egyházi áldás helyszíne is a templom.

Református intézményszigetet avatnak szeptember 30-án

Kató Béla püspök arról tájékoztatta az espereseket, hogy szeptember végén ünnepségsorozatra kerül sor Kolozsváron, amelynek csúcspontja szeptember 30-án lesz, és a püspök szerint szimbolikus jellege miatt is kiemelkedő lesz. Délelőtt 11 órától istentiszteletre kerül sor a Farkas utcai templomban, 500 református, evangélikus és unitárius lelkipásztor palástban fog bevonulni a templomba, ugyanennyi gondnok és presbiter is jelen lesz az eseményen. Az ünnepség a Protestáns Teológiai Intézet udvarán folytatódik, ahol felavatják Szász Domokos püspök mellszobrát. Kató Béla emlékeztetett: Szász Domokos püspök idejében került át a teológiai intézet Kolozsvárra, méltó, hogy így is megemlékezzünk róla. Az ünnepségsorozat a „református intézménysziget” harmadik állomásán folytatódik, az Apafi kollégium udvarán, ekkor avatják fel a Bocskai tér 14. szám alatti épületben kialakított Erdélyi Református Múzeumot, majd pedig a Protestáns Teológiai Intézet új sportpályáját.

A találkozón szó esett a kongruák változásáról, valamint arról is tájékoztatták az espereseket, hogy a kis gyülekezeti támogatások folyósítása a tavalyiakhoz hasonlóan fog idén is lezajlani.

 

Kiss Gábor