Református imaházat és haranglábat adtak át Tusnádfürdőn

Felújított imaházzal, új parókiával lesz Tusnádfürdő a Csíkszentmártoni Református Missziói Egyházközség új központja. A híveket 400 éves harang hívogatja ezentúl Isten igéjének hallgatására. A sikeres munkálatokért, Isten áldásáért pénteken, július 22-én adtak hálát.

A nagycégi templom másik harangja a Kézdivásárhelyi Református Kollégiumba került. 📸 Kiss Gábor

Tusnádfürdőn az év eleji statisztika szerint 60 református él, innen fogják ellátni a környék 17 településén lakó összesen 164 reformátust. Az Erdélyi Református Egyházkerület a magyar kormány támogatásával új lelkészi lakása is lett az egyházközségnek, miután felújították a település egyik romos villáját. Az új haranglábba Szegedi László Tamás generális direktor jóvoltából került az elnéptelenedett nagycégi gyülekezet harangja, amelyet 1622-ben valószínűleg Bethlen Gábor vagy udvartartásának egyik tagja adományozott az uzdiszentpéteri református eklézsiának. A harang később eltűnt, majd a Beszterce megyei Nagycégen került elő, ahol már nem él református közösség, így a jövőben Tusnádfürdőn hívogatja a híveket.

Bakcsy Gábor lelkipásztor 35 éve szolgál a vidéken. 📸 Kiss Gábor

Tusnádfürdő mellett az eddigi központ, Csíkszentmárton, valamint Csíkkozmás, Csíkszentimre, Csíkszentkirály, Csíkszentsimon, Csíkszentgyörgy, Csíkbánkfalva, Csatószeg, Nagytusnád, Újtusnád, Lázárfalva, Ménaság, Kászonújfalu, Kászonfeltíz, Kászonaltíz és Kászonjakabfalva tartozik a missziós egyházközséghez – mondta el Bakcsy Gábor lelkipásztor, aki 35 éve szolgál a vidéken.

A felújított imaház a helyieket és az üdülni érkezőket egyaránt várja. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepi alkalmon Kolumbán Vilmos József főjegyző hirdette az igét a 2Krón 6,17–21 alapján, idézve Salamon templomszenteléskor elmondott imádságából. Bár a szándék már Dávid uralkodása alatt megszületett, Izráel végül Salamon uralkodásának idején építette meg első templomát. A bölcs király sem időt, sem pénzt nem sajnált arra, hogy a Teremtőhöz méltó templomot építtessen, amelynek szépsége kifejezi az ember imádatát Isten iránt. Azóta is ezt a gondolatot követik közösségeink építkezései: időtállót akarunk teremteni, hogy kifejezhessünk, Isten a mi Urunk. Kolumbán Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a templom az állandóság jelképe, és egy közösség megmaradásának szimbóluma, ezért érezte Izráel népe, hogy kőtemplom kell a sátor helyett. Ezt követte Isten népe generációkon át, így állandósult a hajlékokban maga a történelem és az Istennel való együtt lakás. De egy templom önmagában még nem elég: akkor tudja betölteni funkcióját, ha élő közösség van benne. A főjegyző rámutatott, a keresztyén Európa változóban van, a társadalom elszakad gyökereitől, de a történelem bebizonyította: „az ideológiák jönnek és mennek, de a hit megmarad.” Az igehirdetés arra biztatta a jelenevőket, hogy a jövőben is merjék vállalni az Istenhez való tartozást.

A háttérben, az imaházzal átellenben a felújított lelkészi üdülő látható. 📸 Kiss Gábor

A továbbiakban Bakcsy Gábor missziós lelkipásztor házigazdaként köszöntötte az egybegyűlteket a 24. zsoltár szavaival, alázatra és Isten szolgálatára buzdítva a gyülekezetet. Kató Béla püspök Isten áldását kérte a gyülekezetre, majd elmondta: az erdélyi egyházkerületben 1170 helyen hirdetik az igét, ebből csupán 570 az anyaegyházközségek száma. „Arra tettünk fogadalmat, hogy egyetlen lelket sem hagyunk magára. Ez azt jelenti, hogy bárhol éljenek reformátusok, gondot viselünk róluk, hogy elérhető távolságban találják meg Isten igéjét és a lelkigondozást. Ezért áldozatot hoztunk, és hozunk mindenkor” – hangsúlyozta a püspök, hozzátéve, hogy az elkészült tusnádfürdői imaház is ezt mutatja.

A gyülekezetre Kató Béla püspök kérte Isten áldását. 📸 Kiss Gábor

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes köszöntőjében elmondta: megerősítjük hagyományos közösségeinket, és a világot olyan ezeréves értékekre építjük, amelyek a következőkben is megtarthatnak. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a templomok jelentőségét hangsúlyozta beszédében. A templomtorony a magasba mutat, jelzi, hol van Isten háza, odagyűjti az embereket, a harang pedig ugyanígy hívogatja Isten népét. A déli harangszóra utalva hozzátette: ennek megőrzése jelzi, hogy hitvalló keresztyének vagyunk, Krisztushoz tartozunk, és küldetésünk, hogy megmaradjunk magyarnak az Istentől kapott földi hazában.

Az eseményen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is. 📸 Kiss Gábor

Az egyházkerület még egy romos villát megvásárolt a most átadott ingatlanok közelében, abból alakította ki a 12 szobás lelkészi üdülőt, amelyet kulcsos házként ad ki jutányos áron lelkipásztoroknak és hozzátartozóiknak. Tusnádfürdő az alcsíki reformátusok legnépesebb gyülekezete, de fürdőváros lévén sok embert bevonz, így a helyiek mellett az itt pihenők is betérhetnek a felújított imaházba meghallgatni Isten igéjét, lelkileg is feltöltődni üdülésük közben.