Reformáció: hadat üzenni a középszerűségnek

Presbiteri közgyűlés Kolozsváron

 

A Kolozsvári református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének közgyűlését tartották február 25-én a református kollégium dísztermében. Dr. Bibza Gábor esperes igei bevezetőjét követően Floriska István PSZ-elnök köszöntötte a mintegy 90 résztvevőt. Az elnök elmondta, hogy a 38 gyülekezetből szinte mindegyik képviselteti magát, ezt követően hangzott el az elnöki beszámoló. Ebből megtudhattuk, hogy a szövetség az egyházmegye presbitereit, egyháztagjait, fiataljait, gyermekeit foglalkoztató rendezvényeket szervezett, illetve hozzájárult ezek megszervezéséhez. A négy körzeti presbitertalálkozón kívül a szövetség honismereti kirándulásokat szervezett Erdélybe és Magyarországra. A többi belmissziós szövetséggel együtt a gyerekek számára olyan találkozókat szerveztek, ahol ápolhatják anyanyelvüket, népdalokkal, néphagyományokkal ismerkedhetnek, irodalmi és történelmi ismeretekkel gazdagodhatnak. Az ivói Erzsébet-tábor mellett a megyei PSZ Kolozson konfirmandusokat táboroztatott. A szövetség anyagi támogatásban részesítette a Kolozspatán rendezett gyülekezeti találkozót és az épülő szászfenesi templom költségeihez is hozzájárult. Mindez azért volt lehetséges, mert a 38 egyházközségből csupán egy nem fizette be a tagdíjat. A presbiterek folytatták az elnéptelenedett, elárvult templomkertek, temetők rendezését, takarítását is. Floriska István PSZ-elnök elmondta: e tevékenységeket a lehetőségek szerint az idén is megszervezik.

 

Víz és bor a hordóban

 

Az elnöki beszámoló után Fazekas Zsolt belvárosi lelkipásztor a reformációról tartott előadást, amelyben a presbiteri tisztség fontosságára hívta fel a figyelmet. Megújulás csak akkor lehetséges, ha az alvó óriást, jelen esetben a gyülekezetet vagy az egyházat, felébresztjük – hangsúlyozta az előadó, aki szemléletes példát is mondott. Egy esküvő előtt a násznépet megkérték, hogy a lakodalomba mindenki vigyen egy liter bort. A cél az volt, hogy miután összetöltik az üvegek tartalmát, abból kínálják meg a vendégeket. Csakhogy miután megkóstolták az italt, kiderült: mindenki vizet vitt. Úgy gondolták, hogy majd a többiek visznek bort, s az egy üveg víz nem fog érződni. A presbitereknek, egyháztagoknak sem szabad így gondolkodniuk. Nem szabad engednünk, hogy szolgálatunk felhíguljon, hogy azt mondjuk: majd megy helyettünk más a templomba, majd dolgozik helyettünk más” – fogalmazott Fazekas Zsolt. A lelkipásztor elmondta, egyre többen vannak olyanok, akik haszonra vágynak, profitot remélnek mindenből. Az ilyen személyek azt kérdezik: mit adott nekem az egyház az elmúlt 25 évben? Elfelejtik, hogy az egyház biztosítja az igével való élés lehetőségét, az igehirdetést, a bibliaórákat, a keresztelést, konfirmációt és még sok más mindent. Ez viszont mintha egyeseknek nem kellene vagy nem lenne elég. „Az egyháznak olyan emberekre van szüksége, akik nem várnak profitot, hanem akik azt tudják mondani: milyen sokat kaptam Istentől, a gyülekezeti közösségtől, és még milyen sokat tudok adni felebarátaimnak, az egyháznak” – mondta az előadó.

Reformáció: hadat üzenni a középszerűségnek

Minden keresztyén kapott kegyelmi ajándékot Istentől, ezt kell felfedezni, megtalálni és az egyház, a közösség valamint Isten országának az érdekében felhasználni – üzente a presbitereknek Fazekas Zsolt, aki szerint a reformáció évében hadat kell üzenni a rangos középszerűségnek.

 

Imaláncsorozat

 

Előadást követően Floriska István az egyházmegyében idén sorra kerülő rendezvényeket ismertette. A körzeti presbiteri találkozókon kívül imaláncsorozatot szerveznek különböző gyülekezetekben. Ezeken az alkalmakon az egyházért, a családért, gyermekeinkért, erdélyi magyarságunkért és a szórványban élőkért fognak imádkozni. A presbiterek nyáron Református Sokadalom címmel szerveznek egynapos rendezvényt a kolozsvári Farkas utcai templom környékén, július 29-én pedig az országos PSZ-közgyűlésre hívják az érdeklődőket. Floriska elmondta: az elárvult temetőket, sírkertek idén is közmunka keretében szeretnék kitakarítani, a PSZ idén is benevez a Szeretethíd programba. Ezen kívül az ifjaknak és gyermekeknek táborokat, a gyülekezeti tagoknak közösségépítő kirándulásokat szerveznek. Utóbbiak annyira sikereseknek bizonyultak, hogy tavaly mintegy 600 gyülekezeti tag vett részt ezeken.

Reformáció: hadat üzenni a középszerűségnek 

Somogyi Botond