Ravasz László-kiállítás nyílt az Erdélyi Református Múzeumban

Ravasz László református püspök életét és munkásságát bemutató kiállítás nyílt az Erdélyi Református Múzeumban. A leszármazottak és szakemberek együttműködésével összeállított húsz tabló átfogó képet ad a püspök mozgalmas életútjáról, kitérve a 20. századi történelmi háttérre, ugyanakkor megőrizve a személyes hangvételt, közelebb hozva Ravasz László rendkívüli személyiségét az őt nem ismerő látogatóhoz is. A kiállítást szombaton, július 21-én nyitották meg az összeállítói, és október közepéig tekinthetik meg az érdeklődők.

Ravasz László-kiállítás nyílt az Erdélyi Református Múzeumban

„Így kellett nekem állanom az ellentmondások és válságok századában, világnézetek pergőtüzében egy ország érdeklődése és kritikája mellett majdnem ötven esztendeig” – olvashatjuk Ravasz László gondolatát az őt bemutató kiállítás kezdő tablóján. A hétvégi megnyitón a püspök unokája, Bibó Borbála ismertette a kiállítás elkészítésének folyamatát. Elmondta, az egyik legnagyobb nehézség a lelkipásztor élete 93 tartalmas évének csupán húsz tablóba való sűrítése volt. „Felsorolni is sok, megélni meg különösen, hiszen nemcsak élnie, hanem helytállnia is kellett a történelem viharaiban” – fejtette ki Bibó Borbála, akinek, elmondása szerint, ki kellett lépnie az unoka szerepéből, el kellett távolodnia érzelmileg a témától, hogy objektíven mutathassák be nagyapja életét. Az unoka mindig derűs, mosolygó, de szigorú és következetes nagyapaként emlékszik Ravasz Lászlóra, aki megtanította családjának az Istennel való kapcsolat fontosságát, a szeretet erejét, a család rendkívüli jelentőségét. „Mindent tudott a világról, és nem volt olyan kérdés, amire ne tudott volna válaszolni. Megtanultuk, hogy a legméltatlanabb körülmények között is meg lehet találni az értelmes és tartalmas életet” – emlékezett vissza Bibó Borbála.

Ravasz László-kiállítás nyílt az Erdélyi Református Múzeumban

Ravasz László életét Nyíri Csaba, Leányfalu egykori polgármestere, a helyi könyvtár Ravasz Lászlóról való elnevezésének kezdeményezője mutatta be.  A püspök Bánffyhunyadon született 1882-ben, Székelyudvarhelyen érettségizett, teológiai tanulmányait 1900-ban kezdte el Kolozsváron. „Még nem töltötte be a 25. életévét, amikor 1907. szeptember 15-én elfoglalta a kolozsvári teológiai fakultás gyakorlati teológiai tanszékét” – ismertette Nyíri Csaba. Ravasz Lászlót 1918-ban egyházkerületi főjegyzővé választották, majd meghívták a budapesti Kálvin téri gyülekezetbe szolgálni, 1921-ben pedig a dunamelléki egyházkerület püspökévé választották – csupán 32 éves volt ekkor.

Ravasz László-kiállítás nyílt az Erdélyi Református Múzeumban

„Nagy tekintélyű egyházvezető, nemcsak püspök, hanem zsinati elnök is, külkapcsolatokat építő professzor, de legfőképpen igehirdető volt. Fontos feladatának tartotta a magyar nyelv területén végzett munkáját. Úgy tartotta, ezzel szolgál az elcsatolt országrészek magyarságának is. Erdélyt továbbra is gyülekezetének tartotta. Különösen a rádió közvetítette vasárnapi és ünnepi istentiszteleteket hallgatták sokan” – foglalta össze Nyíri Csaba. Elmondta, Ravasz 27 éven át volt püspök, míg 1948-ban lemondani kényszerült, és visszavonult a közélettől, 1953-ban lelkészként is nyugdíjba vonult, az 1956-os forradalom idején azonban még hatalmas tömegeknek prédikált Budapesten. Kivonult Leányfalura, megírta a Zsoltárok könyvének magyarázatát, szigorú rendszer szerint élt, kertészkedett, szorgalmasan dolgozott, bibliaórákat, istentisztelteket tartott. 93 évet adott neki az Úr. Leányfaluban utcát neveztek el róla, emellett a helyi könyvtár is az ő nevét viseli.

Ravasz László-kiállítás nyílt az Erdélyi Református Múzeumban

A kiállítás közművelődési célú, úgy állították össze, hogy azoknak is, akik egyáltalán nem ismerik Ravasz Lászlót, rálátásuk legyen arra a nagy horderejű munkára, amit végzett. A készítők igyekeztek eddig kevésbé ismert családi fotókat is megmutatni, hogy emberileg is közelebb hozzák a püspököt a látogatóhoz. A tablókon szereplő QR-kódok segítségével az érdeklődők további anyagokat, prédikációrészleteket, hosszabb írásokat olvashatnak a püspökről, de hanganyagokat, fényképeket is találnak. Bibó Borbála a kiállítás készítői nevében elmondta, mindnyájuk életében meghatározó szerepe volt Ravasz Lászlónak, hiszen a vele találkozók között nem volt olyan ember, aki valamiféle lelki gazdagodást ne kapott volna tőle. A Bethlen Gábor Alap támogatásával elkészített kiállítás méltó megemlékezés a család részéről. Összeállítói Bibó Borbála, leánya, Tegzes Orsolya és dr. Szacsvay Éva, projektkoordinátor Szelekovszky Beáta és férje, Kelemen Gábor, de további családtagok, támogatók is hozzájárultak a munkához.

Ravasz László-kiállítás nyílt az Erdélyi Református Múzeumban

A kiállítás anyagából kiadvány is készült, de interneten is megtekinthető a tartalmas anyag. A tablókat először Bánffyhunyadon, Ravasz László szülővárosában állították ki, Kolozsvár után pedig újabb tíz helység következik, többek között Torockó és Székelyudvarhely. Eközben Magyarországon is folyik a kiállítás vándorlása. Amennyiben iskolák, intézmények kiállítanák az anyagot, a leányfalui Ravasz László Könyvtár igazgatójával, Szelekovszky Beátával vehetik fel a kapcsolatot. A tablók szállítását térítésmentesen biztosítják.

 

Berekméri Gabriella