Radnóton tartották a Marosi Református Egyházmegye Nőszövetségi Konferenciáját

A Radnóti Református Egyházközség volt a házigazdája június 8-án a Marosi Református Egyházmegye Nőszövetségi Konferenciának, amelyen 26 gyülekezet közel kétszáz asszonya vett részt.

A templom előtt Sándor Anikó, a radnóti nőszövetség elnöke köszöntötte a konferenciára érkezőket, akik egy az erre az alkalomra készített könyvjelzőt is kaptak. Czirmay Izabella Mária egyházmegyei elnök az ApCsel 10,33 verseivel köszöntötte a résztvevőket, majd a Dicsőszentmártoni Református Egyházközség vegyeskórusa szolgálatával nyitották meg a találkozót, amelyet Ferenczi Zsolt kántor vezényelt.

26 gyülekezet képviselői jelentek meg az alkalmon.

A találkozón Csenteri Imola kisgörgényi lelkipásztor hirdette az igét a Jn. 6,68b verse alapján, majd Kali Szabolcs Barna helybéli lelkipásztor ismertette a gyülekezet történetét. Istentisztelet után Borsos Melinda, az Erdélyi Református Nőszövetség elnöke és Czirmay Csaba Levente esperes köszöntötte a konferencia résztvevőit.

Berekméri Árpád Róbert a Marosi Református Egyházmegye nőszövetségeinek a két világháború közötti tevékenységéről tartott előadást.

Berekméri Árpád Róbert történész a Marosi Református Egyházmegye nőszövetségeinek a két világháború közötti munkásságáról tartott előadást. Kali Tünde-Zsófia kutyfalvi lelkipásztor beszámolójából kiderült, hogy egyesületek, szövetségek, bizottságok, egyletek fogták össze és tartották az Evangélium és Hitvallásaink medrében az asszonyok belmissziói szolgálatát. Az előadásban elhangzott, hogy az állami hatóságok tiltó intézkedései ellenére 1937-re  csupán négy anyaegyházközségben és kilenc fíliában nem volt még megalakulva a gyülekezeti nőszövetség, amelynek országos szervezete ugyanezen év decemberében ünnepelte a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban megalakulásának 10 éves jubileumát. Az alkalomra hét gyülekezet hozta el nőszövetségi zászlóját. A templomi együttlét a Nőszövetség himnuszának, a 461. ének eléneklésével ért véget.