Protestáns lelkészek közös úrvacsoravétele a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmával

Meghitt együttlétet szerveztek protestáns lelkipásztorok Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében október 30-án. A három erdélyi protestáns felekezet – református, evangélikus és unitárius – lelkipásztorai a közös lelkészképző intézetben vettek közösen úrvacsorát, ezzel is kifejezve a közösségre való törekvést. A zsoltárénekléssel megkezdett, egyszerű, de mégis kifejező eseményen közel harminc Kolozsváron szolgáló lelkipásztor vett részt. A liturgiában mindhárom felekezet egy-egy lelkipásztora részt vállalt. Az úrvacsora során egymásnak osztották ki a kenyeret és a bort. Az együttlét Luther Márton Erős várunk nékünk az Isten című énekével zárult. 

Protestáns lelkészek közös úrvacsoravétele a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmával