Protestáns felekezetek I. országos olimpiája Nagyenyeden

Protestáns felekezetek I. országos olimpiája Nagyenyeden

 

Nem is lehetett jobb választás a szervezők részéről, mint   2017 április 24-26 között, 500 évvel a reformáció megtörténte után Nagyenyeden szervezni a Protestáns felekezetek I. országos olimpiáját. Abban a városban, amelyben teljes pompájában áll a majdnem 400 éves Bethlen Gábor református Kollégium, és amely mindig is fontos szerepet játszott a protestantizmus életében, mert kapható volt a megújulás szellemére. Igazolja ezt az a tény, hogy a reformáció elveinek Erdélybe érkezésekor Enyed városa csatlakozott a reformációhoz, még hogyha nem is volt nyilvánvaló a különbség a lutheri és a kálvini konfessziók között. Enyed protestáns várossá lett.

A két  reformátori irány szétválásakor szintén Nagyenyed ad helyet annak a zsinatnak, amely a szétválást kimondta 1564-ben és ezzel szervezetileg is létrejött az Erdélyi Református Egyház. Nagyenyed ma sem maradhatott ki a protestáns felekezetek életének fontos pillanataiból…

Protestáns felekezetek I. országos olimpiája Nagyenyeden

Erdély tizenhárom megyéjéből 112 diák érkezett Nagyenyedre, hogy a vallás tantárgyversenyen megmérettessenek. A protestáns egyházakat képviselő református, evangélikus és unitárius felekezetű fiatalok vetélkedőjét az Oktatási Minisztérium, a Fehér Megyei Tanfelügyelőség és a Nagyenyedi Református Kollégium szervezte. A rendezvény ünnepi megnyitójára április 24.-én hétfőn délután került sor a BGK Dísztermében, a tulajdonképpeni versenyt keddre, a díjkiosztó záróünnepséget szerdára tűzték ki.    

Az ünnepélyes megnyitón meghívottak, szervezők, lelkészek, diákok hallgatták az ünnepi buzdító beszédeket.

Az igehirdetési szolgálatot Dr. Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese végezte az olimpia vezérgondolataként megfogalmazott bibliai ige alapján: „Célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van.” (Fil 3, 14).

A résztvevőket köszöntötték Dr. Nagy Éva, az Oktatási Minisztérium Kisebbségi nyelveken folyó oktatásért felelős kabinetjének igazgatója, Nagy Gabriella, az Oktatási Minisztérium Kisebbségi nyelveken folyó oktatásért felelős kabinetjének tanácsosa, Eugenia Marcela Dărămus, Fehér-megyei főtanfelügyelő, Nicolae Bolea szaktanfelügyelő, Nagy Tímea kisebbségi tanfelügyelő, Gáll Sándor, az Erdélyi Református Egyházkerület tanügyi tanácsosa.

Protestáns felekezetek I. országos olimpiája Nagyenyeden

Dr. Püsök Sarolta, az olimpia Országos Bizottságának elnöke ünnepi beszédében a vezérgondolat  1Kor 14, 13 volt: „hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt”. Ennek alapján  kifejtette, hogy a nevelésnek  a teljes személyiségre ki kell terjednie: érzelmi,  értelmi és akarati nevelésről beszélt.

A jelenlevőket köszöntötte Iulia Adriana Oana Badea, Nagyenyed polgármestere és végül Szőcs Ildikó, a Bethlen Gábor Kollégium igazgatója, a rendezvény házigazdája.

Az ünnepi megnyitón fellépett a  a Bethlen Gábor Kollégium „Collegium Gabrielense” nevű régizene-együttese, vacsora után pedig a  marosvásárhelyi „Gordonka” zenekar koncertje zárta a napot.

A verseny második napja Csécs Márton torockói unitárius lelkipásztor nagyon lendületes igehírdetésével kezdődött. E nap a diákok számára elsősorban a megmérettetés napja volt. Ezalatt az idő alatt a szervezők  Erdélyi-hegyalja látogatást szerveztek a kísérő tanároknak: Tövis, Boroskrakkó, Magyarigen templomait tekinthették meg Kónya Tibor Bethlen-kollégiumi iskolalelkész igen érdekes, tartalmas idegenvezetésével. Egyesek nagyon elszomorodva tekintették meg a  mára  elnéptelenedett gyönyörű templomokat, mások remélték, hogy isteni csoda folytán valamikor életre kelnek e gyülekezetek. A kirándulás jó alkalom volt beszélgetésre, eszmecserére, barátkozásra és mindannyian élményekben gazdagon tértek vissza az közös ebédre. A nap történelmi sétával, múzeum-látogatással,  Nagyenyed templomainak meglátogatásával folytatódott, ami a gyerekek számára kitűnő alkalom volt az ismerkedésre. Következett a Ficfa zenekar és a Fügevirág néptánccsoport  fellépése, amit természetesen táncház követett. Nagyon sikeresnek bizonyult a rendezvény második napja is.

A rendezvény harmadik napja Gáll Sándor, az Erdélyi Református Egyházkerület tanügyi tanácsosának az igehírdetésével indult, majd az eredményhírdetéssel folytatódott. Reméljük, hogy a versenyző diákok kellő lelkigondozásban részesültek az igehírdetés során, mert semmi látható jele nem mutatkozott annak, hogy nehezen viselték el a kudarcot azok, akik a kifüggesztett eredménylajstromok végén szerepeltek . Nagyon tanulságos volt az a momentum is, amikor a javítótanárok évfolyamonként kiértékelték a dolgozatokat, így a diákok számára világossá váltak a követelmények, de  a hibák, baklövések is.

Feszültség-oldás volt a célja a „Mit viszel magaddal…? „című vetélkedőnek, amelyben a szervezők élményszerűen mérték fel, hogy nyitott szemmel jártak-e a versenyző diákok Nagyenyeden?

Az záróünnepségen miután   Király András államtitkár úr, Monalisa Borza Fehér-megyei főtanfelügyelő-helyettes és Dr.  Lőrincz Helga Nagyenyed alpolgármestere köszöntötték a jelenlevőket és Dr. Püsök Sarolta, az olimpia elnöke általánosan értékelte a dolgozatokat  kiderült, hogy sokkal több a díjazott, mint ahogy azt első látásra fel  lehetett mérni, hisz a nagyon sokan különdíjban is részesültek.

Bízunk abban,  hogy a diákok- tanárok számára nemcsak vetélkedő, hanem tartalmas együttlét volt a Nagenyeden töltött három nap.

Protestáns felekezetek I. országos olimpiája Nagyenyeden

Lőrincz Ildikó vallástanár

 

Az alábbiakban közöljük a vetélkedő díjazottainak a szervezők által közölt részletes névsorát.

I. díj: Bálint Gyopár, Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy; Balogh Adrienn, Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy; Boda Sarolta, Simion Bărnuţiu Általános Iskola Zilah; Burkhardt Zsófia, Kolozsvári Református Kollégium; Czire Ráhel Orsolya, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár; Garfield Adrienne, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár; Horváth József, Zilahi Református Wesselényi Kollégium; Keresztély Noémi, Dacia Általános Iskola Marosvásárhely; Kovács Lídia, Horváth János Elméleti Líceum Margitta; Kovács Tamás, Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Székelyudvarhely; Nagy Norbert, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár; Rusu Antónia, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely;

II. díj: Béres Márk Roland, Zilahi Református Wesselényi Kollégium; Birizdó Szabolcs Mihály, Marosvásárhelyi Református Kollégium; Czire Hanga Debóra, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár; Demeter Ilona Reményke, Kolozsvári Református Kollégium; Grancea Dalma, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár; Jakab Eszter, Tamási Áron Elméleti Líceum Székelyudvarhely; Katona Réka, Szatmárnémeti Református Kollégium; Molnár Nóra, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely; Püsök Zsanett, Mihai Eminescu Általános Iskola; Szabó Áron, Horváth János Elméleti Líceum Margitta; Székely Anna Flóra, Romulus Guga Általános Iskola Marosvásárhely; Vargha Csenge, Kolozsvári Református Kollégium;

III. díj: Csatári Leila, Szatmárnémeti Református Kollégium; Gáspár Gréta, Horváth János Elméleti Líceum Margitta; Gegő Csenge Beáta, Áprily Lajos Főgimnázium Brassó; Kadar Anna Orsolya, Zelk Zoltan Általános Iskola Érmihályfalva; Kaitar Dominika Hanga, Bem József Általános Iskola; Kertész Nándor, Mikes Kelemen Elméleti Líceum Sepsiszentgyörgy; Kocsis Zsuzsánna Andrea, Református Teológiai Líceum Kézdi­vásárhely; Kürti Gergő, Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed; László Fruzsina, Mikes Kelemen Elméleti Líceum Sepsiszentgyörgy; Oniga Kriszta, Magyarlapádi Általános Iskola; Simon Dorottya, Marosvásárhelyi Református Kollégium; Telegdi István, Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Székelyudvarhely.

Protestáns felekezetek I. országos olimpiája Nagyenyeden

Dicséret: Dobai Orsolya, Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Székelyudvarhely, Jónás Norbert, Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Székelyudvarhely, Gudor Noémi, Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed, Varga Noémi, Szatmárnémeti Református Kollégium, Sibianu Gabriella, Plugor Sándor Művészeti Líceum Sepsiszentgyörgy, Kis Boglárka Dalma, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár, Takács Boglárka, Végh Antal Általános Iskola, Lugosi Zsuzsa, Zilahi Református Wesselényi Kollégium, Mátyás Csenge, Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy, Kaszta Abigél Dóra, Kolozsvári Református Kollégium, Hejer Hannelore Mónika, Mircea Eliade Általános Iskola Szatmárnémeti, Jakab Hortenzia-Nelli, Orbán Balázs Elméleti Líceum Székelykeresztúr.

Különdíjak: Nagyenyedi Dr. Szász Pál Egyesület – Kovács Tamás (Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium), Nagyenyedi Református Egyházmegye – Lőrincz Johanna-Rózsa (Nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református Kollégium), Erdei Eszter (Szatmárnémeti 10-es Sz. Általános Iskola), Katona Réka (Szatmárnémeti Református Kollégium), Bethlen Gábor Alapítvány Nagyenyed – Székely Anna Flóra (Marosvásárhelyi Romulus Guga Általános Iskola), Református Család – Burkhardt Zsófia (Kolozsvári Református Kollégium), Vargha Csenge (Kolozsvári Református Kollégium), Magyar Unitárius Egyház – Nagy Norbert (Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium), Szűcs Éva, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tanügyi Tanácsosa – Kürti Gergő (Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium), Fehér Megyei Tanfelügyelőség – Kürti Márk (Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium), Szőllősi Zsófia (Kolozsvári Sigismund Toduta Zenelíceum), Kolumbán Pál (Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium).