Protestáns Erdély – Egyháztörténeti műhelykonferencia

2016. április 15

 

Helyszín: Kolozsvár, Bocskai tér (piata Avram Iancu) 13,

Protestáns Teológiai Intézet, Bethlen terem és 1. tanterem

Protestáns Erdély - Egyháztörténeti műhelykonferencia

Bethlen Gábor terem

9:00            Megnyitó

9:05–9:25   Buzogány Dezső: Az erdélyi református egyháztörténet kutatás ma

9:25–9:45   Korányi András: Kádár-rendszer egyházpolitikájáról, korszakairól, hazai tanulságairól

9:45–9:05   Szabadi István: Ördögidézés Krasznarécsén

9:05–10:25 Baráth Béla Levente: A 150 éve alapított debreceni egyháztörténeti tanszék és első tanára: Balogh Ferenc

10:25–10:40 Megbeszélés

 

10:40–11:00 Kávészünet

 

11:00–11:20 Zsigmond Attila: Kraszna vármegyében találtatott Úr asztalára való készületek”. Szilágysági kegyszerek egy 18. századi összeírás fényében

11:20–11:40 Kovács Mária Márta: Egyházpártolók a Görgényi Református Egyházmegyében

11:40–12:00 Tamás Iringó: Az Erdélyi Református Egyház oszmán-török szőnyegei

12:00–12:20 Sipos Dávid: Orgonakutatás a történelmi Dési, Széki és Görgényi Református Egyházmegyékben

12:20–12:30    Megbeszélés

12:30–13:40    Szünet

 

12:40–13:00 Bibza Gábor: Papírból épített emlékművek. Kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban

 

13:00–13:20 Gudor Botond: Bod Péter és a külföldi peregrináció

13:20–13:40 Pálfi József: Keresztesi József

13:40–13:50 Megbeszélés

 

Ebédszünet

 

15:00–15:20 Kovács Sándor: Dávid Ferenc alakja a képzőművészetben

15:20–15:40 Molnár Lehel: A Diploma Leopoldinum hatása az erdélyi unitáriusokra

15:40–16:00  Benkő Timea: A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben

 

16:00–16:15 Megbeszélés

 

Kávészünet

 

16:30–16:50 Kurta József: A Magyarországi Ev. Ref. Egyház Egyetemes Konventjének liturgiai törekvései és az Erdélyi Református Egyházkerület (1901–1921)

16:50–17:10 Bartha Zoltán: Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. században. Bánffy Ágnes esete

17:10–17:30 Ősz Előd: Az esperesi vizitáció megszervezése az Erdélyi Református Egyházban

17:30–17:50 Kolumbán Vilmos József: Népoktatás a küküllői egyházmegyében

17:50–18:00 Megbeszélés és a konferencia bezárása

 

 

1. tanterem

11:00–11:20 Tóth Levente: Háromszék református egyházi elitje a 19. században. Jegyzők és esperesek az I. világháború előtt

 

11:20–11:40 Geréb Miklós: Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése 2 prédikációban

11:40–12:00 Lévai Attila: Fejezetek a felvidéki református egyház történetéből

12:00–12:20 Ballai Zoltán: Egy “szigorúan bizalmas” miniszteri rendelet végrehajtása a Kalotaszegi Egyházmegyében 1943-ból

12:20–12:30 Megbeszélés

12:30–12:40 Szünet

 

12:40–13:00 László Lóránt: Iránymutatás és prédikáció az Erdélyi Református Egyházkerületben az első világháború idején

13:00–13:20 Berekméri Árpád Róbert: Az 1922. évi egyetemes egyházi adó bevezetésének következménye a Marosi Egyházmegyében és a marosvásárhelyi adóértekezlet

13:20–13:40 Jánosi Csongor: Román-magyar állambiztonsági együttműködés1955-1965 között. Az Orbán Magda ügy

13:40–13:50 Megbeszélés

 

Ebédszünet

 

15:00–15:20 Lakatos Sándor: Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban

15:20–15:40 Pál János: Közelmúltkutatás az Unitárius Egyházban (előzmények, módszerek, eredmények)

15:40–16:00 Sógor Árpád: Az Úr jámbor szolgája

16:00–16:15 Megbeszélés