Presbiteri Találkozó Brassóban

„…az Úrnak szolgáljatok” – Presbiteri Találkozó Brassóban

 

2016. október 22-én került megrendezésre a Brassói Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének ez évi találkozója, a Brassó I. – Belvárosi Református Egyházközség presbitériumának szervezésében. Az egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek közül Balázstelke, Bodola, Brassó II. és III., Bukarest I., Erzsébetváros, Feketehalom, Kőhalom, Medgyes, Mihályfalva, Nagymoha, Zernyest (Barcarozsnyó, Barcaszentpéter, Vidombák) lelkipásztorai és presbiterei képviseltették magukat.

Presbiteri Találkozó Brassóban

A regisztrációt és szeretetvendégséget istentisztelet követte, ahol Kassay Géza lelkipásztor hirdette Isten Igéjét a Róm 12,10-11 alapján, felhívva a résztvevők figyelmét: úgy szolgáljanak, hogy meglátszódjék rajtunk az Úr Jézus Krisztus – az élet Ura, akivel kapcsolatban lehetnek, akibe kapaszkodhatnak. Jézushoz függővé tegyék magukat és Őneki szolgáljanak! 

Az istentiszteletet követően Balogh Ernő, az egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke és Nt. Szegedi László esperes köszöntötték az egybegyűlteket. Az esperes köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a presbiteri tisztséghez teljes odaszánás és elkötelezettség szükséges. Ne a világhoz igazodjanak. Változtassák meg az értelmüket, újuljon meg a gondolkodásuk a szolgálatról. Odaadásra van szükség, mert ami jó az Istennek, jó az embernek is. A presbiteri tisztség szolgálat. Egy szívvel és egy lélekkel szolgáljanak!

Presbiteri Találkozó Brassóban

A találkozó Bartos Károly komollói lelkipásztor előadásával folytatódott, Az isteni vezetés formái, lehetőségei” címmel. Miképpen vezet minket Isten? A lelkipásztor, gondnok és presbiter mennyire engedi meg magának az eltévedést? Miképpen szólhat bele az életünkbe Isten? – e kérdésekre keresve a választ. Az előadó személyes élményeit megosztva a résztvevőkkel, felhívta a figyelmet, hogy nemcsak fizikai, hanem szellemi eltévedések is vannak az életben. Az ember Istenben él, mozog és van. Oda kell figyelni, hogy mit akar Isten. A Szentírás által ismerhető meg Isten vezetése. Az embernek kapcsolatban kell lennie Istennel. Hitben, Jézus követésében lehet növekedni. Jézus Isten felénk fordított arca. A lényeg Jézus követése és nem másolása! Az előadó arra biztatta a résztvevőket, hogy Isten vezetésével menjenek haza, szolgáljanak a gyülekezetben, ezáltal az Urat szolgálva!

Presbiteri Találkozó Brassóban

Az előadás végén egy újabb kérdés vetődött fel: Hogy lehet felismerni Isten akaratát? A három lehetőség: 1). Amit tesz az ember összhangban van-e Isten országával? Felvállalható-e Isten előtt? 2). Vajon az ember javát szolgálja-e? Nem-e tesz rosszat? Krisztus uralma alá tartozik-e? 3). Másoknak a javát szolgálja-e? Az előadó a presbiteri gyűlések döntéshozatalaiban is e lehetőségek megfontolását tanácsolta!

 

Könczei Katinka

Fotó: Benedek Béla