Presbiteri nappal folytatódott a Kálvin hét

A Kálvin hét keretében csütörtökön az egyházmegye presbiterei gyűltek össze a székelytamásfalvi templomban, a napot az „Azért nem csüggedünk” (2Kor.4,16) mottó fémjelezte. Százötven presbiter hallgatta az igét, Orbán Lajos vajnafalvi lelkipásztor tolmácsolásában: számos emberi tényező választhat el Istentől, de a hívő keresztyén ember élete teljes lehet, mert Isten a támasza.

Istentisztelet után Balogh Zoltán esperes és Németh Csaba egyházmegyei főgondnok köszöntőbeszéde hangzott el, majd Dr. Visky Béla teológiai professzor érdekfeszítő előadása következett, Erőforrásra lelni a csüggesztő élethelyzetekben címmel. Az előadó a csüggedéből kivezető utakra hívta fel a hallgatóság figyelmét, saját élete példájával szemléltetve. Kiemelte,  Isten az, akinek a segítségével a reménytelen élethelyzetekből is kiemelkedhetünk. A gondolatsort igehelyekkel, keresztyén irodalomból idézett szemelvényekkel, életpéldákkal mélyítette el. Az egyház nem egy szolgáltatás, amitől mindig csak várunk és elvárunk valamit, hanem érték, amihez minden tagnak hozzá kell tenni azt, amit Istentől kap, amiért szolgálni érdemes – hangsúlyozta. A jelenlevők az előadó Megtartó ismeret című könyvéből is vihettek haza, majd a Thury-Bányai kastélyba vonultak ebédre.

Dr. Visky Béla teológiai professzor Erőforrásra lelni a csüggesztő élethelyzetekben címmel tartott  előadást a Kálvin héten

Pénteken mintegy 60 konfirmandus gyűlt össze az orbaiteleki tágas templomban, a gyülekezőket a barátosi Életrevalók ifjúsági zenekar szívmelengető éneklése hívogatta, hogy együtt dicsérjék Istent. Incze Hunor helybéli lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, az I.Kor.16,13 alapján, kiemelve, hogy éberségre, erőre van szükség ebben a mai, kihívásokkal teli világban. Balogh Zoltán esperes köszöntésében elmondta, hogy konfirmandusnak lenni kiváltság, mert a fiatalok most átveszik azt a felelősséget, ami eddig a szülők és keresztszülők vállán volt.

Az elkövetlezőkben Barabás Lajos Zsolt pszichológus tartott előadást  Önértékelés címmel, mivel ma sok gyermek, fiatal ilyen gondokkal küzd. A világnak rengeteg elvárása van, nem lehet mindennek és mindenkinek megfelelni- hangzott el. Előadás után a csoportokra osztott gyerekek különböző helyszínekre vándoroltak, ahol érdekes foglalkozásokon, sportjátékban mutatták meg kreativitásukat.