Presbiteri konferenciát tartottak Vajdahunyadon

Egyházmegyei presbiteri konferenciát tartottak október 14-én Vajdahunyadon, amelyre a megye minden gyülekezetének presbitériuma hivatalos volt. A délelőtti istentiszteleten Szabó László rákosdi lelkipásztor szolgált, aki az Ézs 40,10 alapján szólt a gyülekezethez, önvizsgálatra bátorította a híveket. Istentisztet után Zsargó János helyi lelkipásztor, esperes köszöntötte a jelenlevőket. Folytatásként az alkalmat a Nagyenyedi Református Egyházközség kórusa, Basa Anna kántor, tanítónő vezetésével tette ünnepélyessé.

Presbiteri konferenciát tartottak Vajdahunyadon

A konferencia folytatásaként Ősz Előd, az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárosa tartott tudományos előadást A reformáció Hunyad megyében címmel. A levéltáros jól ismeri Hunyad megyét, hiszen az elmúlt bő egy évtizedben Buzogány Dezső professzorral felkeresték és felmérték az egyházközségek levéltárait, kegyszereit, terítőit. Az előadásból kiderült, hogy a reformáció már a 16. század közepén, 1559-ben teret hódított a vidéken, a reformáció szelleme pedig eljutott a román anyanyelvűek körébe is. Így 1582-ben Szászvároson megjelent egy részlet a Bibliából román nyelven, Palia de la Orăștie címmel. Több értékes adatot is hallhattunk a reformáció térhódításáról a megyében: a 18. század végén 36 anyaegyháza volt, ma viszont már csak 15 van. Abban az időben közel 30 lelkipásztor szolgált, ma ez a szám a tízet sem éri el, több faluban a templom az elnéptelenedés miatt romos állapotban van, illetve több épület az ortodox egyház kezébe került.

Presbiteri konferenciát tartottak Vajdahunyadon

A továbbiakban dr. Tóth Levente levéltáros Értékmentés Hunyad megyében címmel értekezett. Felhívta a jelenlevő presbiterek figyelmét, hogy az egyházak tulajdonában levő anyakönyveket és a levéltári anyagot gondosan őrizzék. Az elnéptelenedő egyházközségek levéltári anyagának nagy részét elvitték Kolozsvárra, ahol az egyházkerület e célra szakszerű helyiséget alakított ki. Tamás Iringó a textiliák és terítők  megőrzéséről tartott előadást. A konferencia folytatásaként a jelenlevők átvonultak a gyülekezeti házba, ahol Fazakas Tibor 71 éves képzőművész alkotásait tekintették meg. Itt Zsargó János egykori tanárát köszöntötte, majd Kun Árpád nyugalmazott lelkipásztor mint régi barát ismertette a művész életútját. Fazakas Tibor ez alkalommal mintegy 35 munkát, festményt adományozott a református egyháznak.

Kun Árpád  nyugalmazott lelkipásztor