Presbiter nap Barátoson – „A templom menedék és erős vár”

A barátosi templom adott helyet a Kálvin hét keretében szervezett presbiter nap mintegy 130 résztvevőjének.

Igét hirdetett Dr. Kozma Zsolt ny. teológiai tanár a 84. Zsoltár1-8. versei alapján, melynek üzenete a ma keresztyén emberéhez szólt: Mi számodra a templom? Otthon, menedék, vár, ahol a mi nyelvünkön hallhatjuk Isten szavát, az Igét. Isten nemcsak kívülről határozza meg az ember életét, nem csupán külső utakat kínál, hanem, ahogy a Bibliában egyedüli helyen hirdeti a zsoltároson keresztül: „ a Te ösvényeid vannak szívemben”. Isten az őt követő szívében jár. 

Presbiter nap Barátoson - „ A templom menedék és erős vár”

Istentisztelet után, amelynek keretében a barátosi fúvószenekar is szolgált, majd Bóné Barna helybéli lelkipásztor köszöntötte a jelenlevőket, ismertette a programot, majd átadta a szót Nt. Balogh Zoltán esperesnek, aki elmondta, mennyire fontos a család életében a családfő példája, hite, hiszen meghatározza egész életüket. „…Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében”( Ef. 6,10) Igével nyitva meg a konferenciát.

Dr. Juhász Tamás ny. teológiai professzor előadása következett: Krisztusi testvériség- Egyházi testületeink közötti kapcsolat címmel, ami elgondolkodtató, újdonságnak és forradalminak hangzó alapigazságokat fogalmazva meg csillantotta fel a szemeket. A külső, látható valóság eltér az ideális, Jézus által elvárttól. Az eszményi és a valós állapotot kellene közelíteni. Azt szeretnénk elérni, hogy ne legyen lépcsőzetes, hierarchikus felépítésű az egyházszervezet: „ a fel- le kellene, hogy megszűnjön”. Az egyházban a választás nem demokratikus alapon kellene, hogy történjen, hanem Krisztus királyi akaratának érvényesítése elvét követve. A személyi döntéseknek nincs helye a református egyházban. Ahol Krisztus lesz Úrrá, ott felállíttatott Isten országa, de nem teljesedett ki. Tegyünk azért, hogy ez az egyház haladjon a cél felé, ami Isten országa.

Presbiter nap Barátoson - „ A templom menedék és erős vár”

Szünet, majd megbeszélés következett, melyen kérdések hangzottak el a gondolatébresztő előadás hozadékaként.

Ez után az Egyházmegyei Presbiteri Szövetség félórája következett időszerű kérdéseket felvetve.

A tartalmas napot a közösen elfogyasztott ebéd koronázta.

G.E.