Pótfelvételi a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara pótfelvételit hirdet a 2015/2016-os évre, Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás bakkalaureusi és Református teológia magiszteri tanulmányi programra.

  

   

    

A felvételi jelentkezési lap beadásának határideje:

2015. július 31. – nappali  tagozat (Bc. és Mgr. képzés) költségtérítés-mentes képzés, lehetőség van individuális tanrend alapján is tanulni!!!

 

A felvételi vizsgák időpontja:

2015. augusztus 24 –  nappali tagozat (Bc. és Mgr. képzés)

 

 

A képzések  költségtérítés-mentesek, lehetőség van individuális tanrend alapján is tanulni!!!

 

A felvétel feltételei:

   

A 131/2002 főiskolákról szóló törvény és ennek módosításai, valamint a kar belső előírásai értelmében a felvétel feltételei a következők:

  • érettségivel sikeresen befejezett középiskolai tanulmányok,
  • kitöltött és határidőn belül leadott jelentkezési lap főiskolai tanulmányokra,
  • a felvételi vizsga sikeres teljesítése.

A kar kéri az egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolást a felsőoktatásban való képzéshez és az adott tanulmányi programban való későbbi elhelyezkedéshez. 

  

A külföldi hallgatók felvételének feltétele megegyezik a Szlovák Köztársaság állampolgárainak felvételi feltételeivel. A külföldi középfokú végzettséget honosíttatni kell a Szlovák Köztársaságban, s ezeket az iratokat határidőn belül leadni a tanulmányi osztályon.

      

A képzésre való felvételnél figyelembe vétetik a középiskolai tanulmányi előmenetel, az érettségi eredménye, és a szak olimpiászain és tanulmányi versenyein elért eredmények.

 

Felvételi vizsga a bakalár (Bc.) képzésre:

  

A felvételi vizsga tartalma: 

  • szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából

A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának előmeneteli érdemjegyei.

 

A felvételi vizsga kiértékelése:
  

A szóbeli vizsga teljesítménye vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

 

Felvételi vizsga a magiszteri (Mgr.) képzésre:

  

A felvételi vizsga tartalma: 

  • írásbeli teszt az általános középiskolai tudásból, a Szentírás ismeretéből, egyháztörténetből és idegen nyelvből,
  • szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából, idegen nyelv és egyházi ének tárgyismerete.

A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának előmeneteli érdemjegyei.

 

A felvételi vizsga kiértékelése:
  

Az írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga teljesítménye is a vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

 

  

Általános tények a felvételi eljárásról:

   

A felsőoktatási intézménybe való jelentkezési lapnak tartalmaznia kell, vagy csatolni kell hozzá a következőket:

  • az egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolást a felsőoktatásban való képzéshez és az adott tanulmányi programban való későbbi elhelyezkedéshez (orvosi igazolást),
  • életrajz,
  • illetékes hivatal által hitelesített fénymásolat a végzős évről és az érettségi bizonyítványról; azon hallgatók, akik a 2014/2015-ös évben érettségiznek ezen bizonyítványok fénymásolatait legkésőbb a felvételi napján adhatják le.

A kar a jelentkezés lapok beadásának határideje után legkésőbb 30 napon belül írásban igazolja a tanulmányi programra való jelentkezést, s ugyanakkor a jelentkezőnek részleges információt ad a felvételi vizsga menetéről és tartalmáról. Szükség esetén meghatározza a jelentkező számára hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőt.

 

 

A felvételi vizsga térítési díja:

25 Euro  – elektronikus jelentkezés
50 Euro – papír alapú jelentkezési mód

   

Bank: Štátna pokladnica Bratislava
Számlaszám: 7000122827/8180
Variábilis jel: a jelentkező születési száma
Konstans jel: 0558

 

Elérhetőség, és bővebb információk:

 

Selye János Egyetem

Bratislavská cesta 3322, Komárno, 945 01,

tel.: 035/3260633, e-mail: gyorfy.ilonaselyeuni.sk, www.selyeuni.sk

Református Teológiai Kar

Bratislavská cesta 3322, Komárno, 945 01,

tel.: 035/3260633, 035/3260656 e-mail: ollos.erzsebet@selyeuni.sk, www.selyeuni.sk