Pletyka, mobbing, pszichoterror

Az egyházi intézményeket, Európa szerte, egyrészt a magas fokú mobbing veszélyeztetettség jellemzi, másrészt az, hogy ezen a területen inkább a mobbing rejtetten agresszív formája jelentkezik, továbbá, hogy a vezetőknek gyakran nincs meg a vezetéshez szükséges management képesítése.

A pletyka, mobbing, pszichoterror jelensége a szociális intézményeknél és az egyházi, gyülekezeti és diakóniai munkaterületeken az átlagosnál háromszor gyakrabban lép fel.

Az egyházi-diakóniai dolgozók pszichohigiéniája, pszichoszomatikus egészsége és az egyházi diakóniai, oktatási munka minőségének biztosítása hitbeli felelősség.

A továbbképzés során a fogalomtisztázások mellett (pletyka, mobbing, pszichoterror) foglalkoznak a jelenségek teológiai-etikai vonatkozásaival is. A résztvevők rálátást nyernek az egyházi munkaterületek és a mobbing közti kapcsolatra. Megismerik, hogy kik, mely munkaterületeken, kik által a leginkább veszélyeztetettek, kik azok, akik általában mobbigolnak, pletykálkodnak, mi a mobbing folyamata és eszközei, melyek a mobbingot kialakító prediszpoziciók és a mobbingra utaló jelek, melyek a prevenciós és megoldási lehetőségek, illetve milyen lehetőségei és feladatai vannak az egyéni lelkigondozásnak (úgy az iskolai, mint egyházi közegben). 

 

Cím: Pletyka, mobbing, pszichoterror

Előadók:                              

Bak-Miklósi Kinga, egyetemi professzor, pszichológus

Ferenczi Rita, egyetemi docens

Gorbai Gabriella, egyetemi adjunktus

Hézser Gábor, egyetemi professzor, mentálhigiénés szakember

Jakabházi Béla, lelkipásztor, pszichológus

Péter István, egyetemi adjunktus

Püsök Sarolta, egyetemi adjunktus

Sógor Árpád, családterapeuta

Időpont:                               2017. május 25-27.

Helyszín:                               Kolozsvár, Református Tanárképző Kar – BBTE

Csoportlétszám:                   25 fő

Regisztrációs díj:                 100 lej

Kreditpont:                          16

Jelentkezés:                          2017. március 27 – április 28. közötti időszakban a ggorbai@gmail.com e-mail címen, vagy a 0731-919042-es telefonszámon.

 

A továbbképző programja letölthető innen