Peregrinatio Hungarica – a hollandiai magyar nyelvű istentiszteletek 300 éves jubileuma Utrechtben

Közel százan emlékeztek meg november 19-én Utrechtben a hollandiai magyar nyelvű istentiszteletek 300 éves jubileumáról. Az ünnepség koszorúzással kezdődött a Dómtéri Akadémia főépületének aulájában, a vándordiák domborművénél.

dr. Juhász Tamás nyugalmazott kolozsvári teológiai tanár előadása

Klaas Elderling református lelkipásztor tudósítása szerint az ezeréves Pieterskerkben dr. Kocsis András hágai magyar nagykövet, dr. Baráth Béla, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, dr. Juhász Tamás nyugalmazott kolozsvári teológiai tanár és dr. Hermán M. János tartott előadást a holland-magyar egyházi kapcsolatokról. Az ünnepség en a Hágai Magyar Énekkar Kodály Zoltán 150. zsoltárfeldolgozását és Gárdonyi Zoltán Ahova te mégy című kórusművét.

dr. Kocsis András hágai magyar nagykövet köszöntője

A nap folyamán két holland, Kolozsváron tanult református lelkész tartott előadást: dr. G.H. van de Graaf Az első németalföldi disszertáció Kolozsváron, és nt. Ida Eldering-Jonckers Nieboer Ki volt Hebe Kohlbrugge, és Juhász Istvánnal együtt mit jelentett a kolozsvári holland teológusoknak? címmel tartottak előadást. A megemlékezésre köszöntő levelet küldött a Magyarországi Református Egyház, a holland Protestáns Teológiai Egyetem, az Utrechti Ökumenikus Tanács, a Pápai Református Teológiai Akadémia, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, a komáromi Selye János Egyetem református Teológiai Kara és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem.