Példaértékű együttműködés a nagyenyedi önkormányzat és az egyház között

Több mint 5 millió euró európai uniós alapból lehívott pénzből újult meg a 2004-ben visszaszolgáltatott Bethlen Gábor Kollégium – mondta el Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke a Nagyenyeden, július 26-án délben tartott sajtóreggelin, amelyen az újságírók a kollégium korszerűen felszerelt tantermeit és bentlakását is megtekinthették. Ugyanakkor ez az egyetlen olyan épület, amelynek a könyvtárát is visszaszolgáltatták az egyháznak. Ennek felújítását és karbantartását az egyház vállalta fel, mivel csak a projekt megírása után szolgáltatták vissza eredeti tulajdonosának. Az Erdélyi Református Egyházkerület emellett a kollégium épületegyütteséhez tartozó konyha és konviktus felszerelését is vállalta, ennek a befektetésnek az értéke 3,5 millió lej.

Példaértékű együttműködés a nagyenyedi önkormányzat és az egyház között

Bár több önkormányzatnak is felajánlották, csak a nagyenyedi élt azzal a lehetőséggel, hogy közösen pályázzanak az iskola felújítására, így Nagyenyed Polgármesteri Hivatala 25 évig nem kell az épületért bért fizessen. Az erdélyi református kollégiumok jelenleg teológiai líceumokként működnek, kivételt képez a nagyenyedi, amely azonban szellemiségében ugyanolyan református, mint a többi – hangsúlyozta a püspök.

Kató Béla elmondta, az építkezés menete nem volt zökkenőmentes, a közös pályázatnak köszönhetően az Erdélyi Református Egyházkerület felügyelte a kivitelezést, ugyanakkor az EREK vállalta a tervezés költségeit is. A nagyenyedi kollégium a dél-erdélyi magyarság egyik legfontosabb intézménye. A Bethlen Gábor Kollégiumban tanuló 700 diák igazolja, hogy nem fölösleges az épület, ezért a felújítás jövőbe mutató. A püspök kiemelte, hogy az elméleti profilok mellett itt is folyik szakoktatás, így akarnak minden diáknak lehetőséget nyújtani, hogy saját képességeinek megfelelően tudjon elhelyezkedni.

Példaértékű együttműködés a nagyenyedi önkormányzat és az egyház között

Szőcs Ildikó igazgató elmondta, hogy egy hete fejezte be a Központi Régiós Iroda a pályázat ellenőrzését. Az iskola építőtelep kellős közepén működött közel öt éven keresztül. Az iskola mellett a bentlakást is sikerült felújítani, áthozták a 21. századba az épületet, hogy azoknak a gyerekeknek, akik ezt az iskolát választják, olyan körülményeket tudjanak biztosítani, amely a testi-lelki fejlődésüket 21. századi körülmények között segíti. Szőcs Ildikó abbéli reményét fejezte ki, hogy az épületek és az oktatás minősége oda fog vezetni, hogy semmiféle hátrányt ne érezzenek a dél-erdélyi szórványból érkező gyerekek. A pályázatnak köszönhetően a Bethlen Gábor Kollégium az egyik legmodernebb tanfelszereléssel rendelkező iskola, a három számítástechnika laboratórium mellett minden osztályteremben interaktív táblák vannak, minden tanár külön laptopot kapott. A Bethlen Gábor Alapnál nyert pályázatból az iskola bútorzatát is kicserélték. Szőcs Ildikó szerint azért is örültek annyira az önkormányzattal való együttműködésnek, mert azelőtt az iskolát ki akarták lakoltatni úgy, hogy feldarabolták volna az osztályokat, három-négy különböző épületrészbe költöztetve a diákokat. Az együttműködés egyik alapfeltétele különben az, hogy az önkormányzat addig nem kell bért fizessen az épületért a következő 25 évben, amíg abban magyar nyelvű oktatás zajlik.

Példaértékű együttműködés a nagyenyedi önkormányzat és az egyház között

Kató Béla a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az épületet szeptember 17-én hálaadó istentisztelet keretében fogják átadni, az ünnepségre mind a román, mind a magyar állam képviselőit meghívják, ugyanekkor kerül sor a Kárpát-medencei Református Kollégiumok közös tanévnyitójára is.

Újságírói kérdésre válaszolva a püspök elmondta, hogy Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Kolozsváron is felajánlották a közös pályázat lehetőségét, azonban egyik önkormányzat sem élt ezzel a lehetőséggel, mind a bér kifizetését részesítették előnyben. A nyár folyamán különben a Kolozsvári Református Kollégium épülete is teljesen megújul, hamarosan pedig a Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak és a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak helyet adó épület felújításának is nekikezdenek. A Székelyudvarhelyi Református Kollégium épülete nemrégiben ugyancsak teljes egészében megújult. A püspök kitért arra is, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonában lévő Apáczai Csere János Elméleti Líceumnak otthont adó épület bővítését is tervbe vették, közel egy harmadával fogják az épület hasznos felületét bővíteni.

Példaértékű együttműködés a nagyenyedi önkormányzat és az egyház között

A nagyenyedi kollégium az egyházkerület terveiben azonban csak az egyik fontos elem, a kollégium szomszédságában visszakapott valamikori tanári lakásokat is hasznosítani akarják, itt hoznák létre a bor utcáját, amely a turisták bevonzását szolgálná, így szeretnék a nagyenyedi borkultúrát megismertetni az ide látogatókkal, ugyanakkor a kollégium alatt húzódó pincerendszer sem maradna kihasználatlanul. 

 

Fotó és szöveg: Kiss Gábor