Parajdon ülésezett az Esperesek Kollégiuma

Első alkalommal ülésezett a 2018. szeptemberében tartott egyházmegyei választások után az Esperesek Kollégiuma október 17-18. között Parajdon, az Urbán Andor Református Konferencia- és Üdülő Központban. A választások eredményeképpen négy egyházmegyében van új esperes, a Brassói Református Egyházmegyében Miklósi Mátyás Csaba erzsébetvárosi lelkipásztor, a Görgényi Református Egyházmegyében Veress Róbert gernyeszegi lelkipásztor, a Marosi Református Egyházmegyében Czirmay Csaba Levente marosludasi lelkipásztor, míg a Tordai Református Egyházmegyében Vincze Csongor újtordai lelkipásztor lett az esperes. 

Parajdon ülésezett az Esperesek Kollégiuma

Az egyházmegyei választásokról szóló beszámolók után bemutatkozott a négy új esperes, majd Kató Béla püspök elmondta, hogy a hat év múlva esedékes egyházmegyei választásokon 11 új esperes kerül az egyházmegyék élére, a most megválasztott négy új esperes kell majd tapasztalatait tovább adja a következő generációnak. A püspök azt is elmondta, hogy december 14-én Kolozsváron tartják majd az egyházkerületi választói közgyűlést, a különböző tisztségekre november 30-ig kell a jelöléseket felterjeszteni az Igazgatótanácshoz. Jelölni csak olyan személyeket lehet a 23 tisztségre, akik személyesen, írásban is hozzájárulnak a jelöléshez. A jelöléseket az Egyházmegyei Tanácsok bonyolítják.

Parajdon ülésezett az Esperesek Kollégiuma

Az Esperesek Kollégiuma egyhangúlag arra kérte Kató Béla püspököt, hogy vállalja a jelölést a következő mandátumra, hogy az elkezdett munkálatokat lehessen befejezni. A püspök ugyanakkor figyelmeztette az espereseket arra, hogy a nyugdíj korhatár elérése miatt a hatéves mandátumból csak ötöt tud végig vinni, ezért még egyszer össze kell majd hívni a választói közgyűlést. Kató Béla szerint az elmúlt mandátumban nem történt az egyházon belül szakadás, mindenki felé azt üzenték, hogy szükség van rá, senkit sem lehet az egyházból kilökni. Az intézményépítés pedig azért is fontos, mert kellenek azok a külső feltételek, ahol a hívek összegyűlhetnek, bölcsődétől az egyetemig, azonban nem elég ezeket megépíteni, be is kell lakni. 

Parajdon ülésezett az Esperesek Kollégiuma

A püspök elmondta, hogy a teológiai intézettel és a vallástanárképzővel is jó viszonya van az egyházkerület vezetésének, de a reformátusok kollégiumok szintjén is nagy az előrelépés. Fontos intézmények ugyanakkor az idősotthonok is, Kolozsváron két ilyen intézmény épül, de további idősotthonok lesznek Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen is. Kató Béla kiemelte, hogy a városi gyülekezeteknek ezekkel az intézményekkel élő kapcsolatot kell ápolniuk. Az Esperesek Kollégiuma megválasztotta két képviselőjét is, a kollégium elnöke Berszán István erdővidéki esperes lett, az Esperesek Kollégiumának igazgatótanácsi képviselője pedig Biró István küküllői esperes lesz a következő hat évben. 

 

Kiss Gábor