Parajdon ülésezett az Esperesek Kollégiuma

Nem elég egy lelkipásztor a nagyvárosi gyülekezetek igényeinek ellátására, ezt állapították meg a február 6-7. között Parajdon tartott Esperesek Kollégiumán. A részt vevő tizenegy esperes és az egyházkerület vezetősége a nagyvárosi gyülekezetek gondjaira kereste a megoldásokat, hiszen a már jelentkező lelkészhiány miatt egyre nehezebb lesz a vidéki kis gyülekezetek ellátása, emellett azonban abban is egyetértettek, hogy a nagy gyülekezeteknek munkatársakra van még szüksége ahhoz, hogy a szolgálatot kellőképpen el tudják látni.

Parajdon ülésezett az Esperesek Kollégiuma

Kató Béla püspök elmondta, hogy az erdélyi reformátusok több mint fele, 150 000 ember 82 városi gyülekezetben él. A városok természetéből adódóan egy lelkipásztor nem elég a szolgálat elvégzéséhez, hiszen nagy területen nagy a mozgás, emellett az elidegenedéssel is számolni kell. A 2016-os évben a vizitációk során a lelkipásztorok is beismerték ezt a tényt. A vizitációk egyik tapasztalata, hogy egy lelkipásztor csak szerviz munkálatokat tud egy nagy lélekszámú gyülekezetben elvégezni, ennek a hatékonysága és eredményessége azonban nem elegendő, ezért két-három lelkipásztor szükséges a gyülekezeti élet levezénylésére. Sok helyen azonban a presbitériumok vétózták meg második vagy harmadik lelkészi állás létrehozását és betöltését, ezért a püspök szerint zsinati szabályozásra van szükség. Kató Béla szerint azonban ez sem elegendő, a lelkipásztorok a gyülekezetben önkéntes munkatársakat kell keressenek, akik segíthetik őket a gyülekezeti élet megszervezésében.

Parajdon ülésezett az Esperesek Kollégiuma

Az Esperesek Kollégiumán a reformáció 500-ik évfordulója alkalmából szervezett eseményekről is beszéltek, az Erdélyi Református Egyházkerület két nagy rendezvénnyel készül. Az emlékév szellemében szervezik meg az egyházkerület közgyűlését, amelyre július elején kerül sor, valamint szeptember 30-án adják át és áldják meg a Bocskai téren lévő épületeket, a megújult Protestáns Teológiai Intézetet, az Erdélyi Református Múzeumot, valamint eddigre fejeződik be a Kolozsvári Református Kollégium és az Apáczai Csere János Elméleti Líceum felújítása és kibővítése. A 2017-es év prioritásai közé tartozik az esperesi székhelyek kialakítása, az év folyamán minden olyan esperesség székhelyet kap, ahol eddig az az esperes személyéhez, gyülekezetéhez kötődött, így állandó székhelye lesz többek között a Dési, Brassói, Küküllői Református Egyházmegyéknek is. Kató Béla püspök azt is elmondta, hogy nem csak Kolozsváron kezdték el az iskolák rendbetételét, hamarosan a Marosvásárhelyi Református Kollégium épületegyüttesét is renoválni fogják. A püspök azt is bejelentette, hogy idén az esperesek gyülekezeteibe látogat el a Generális Vizitáció.

Parajdon ülésezett az Esperesek Kollégiuma

Kiss Gábor