Pályázati lehetőség rászoruló diákoknak

Augusztus végéig pályázhatnak a rászoruló diákok szülei a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjára. A kolozsvári székhelyű Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 16 éve segíti ösztöndíjjal az erdélyi, moldvai, bánsági magyarul tanuló, tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat. Jelenleg is több mint 300 tanulót és egyetemi hallgatót 400-nál több magánszemély támogat folyamatosan a világ minden részéről. Egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 13 500 forintnak megfelelő támogatást jelent.

„A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok gyermekei kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. Ennek veszélyét, illetve a tehetséges gyermekek támogatásának fontosságát egyre többen megértik, átérzik, így felhívásunkra a világ minden részéről és Erdélyből is sokan csatlakoztak támogatóink körébe” – vallja az egyesület. Felhívásában leszögezi: a juttatásért olyan szülők/gyámok pályázhatnak, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2018/2019-es iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és teljesíti az alábbi feltételeket:

1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 650 RON-t.

2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke

továbbtanulását magyar nyelven.

3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 6., 7., 8., 9. és 10. osztályban.

A támogatást az egyesület ösztöndíj-bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és igénylők számától függően, egységes értékelés alapján, és levélben értesíti a pályázókat a döntésről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, ezt követően az ösztöndíj folyósítása október hónaptól kezdődik, és egy évre szól.

A pályázat kizárólag a 2019/2020-as támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat!

 

A pályázati csomag (pályázati felhívás, pályázati adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) igényelhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen, illetve letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról vagy innen:felhívás, pályázati adatlap, űrlap jellemzéshez.

A pályázat postai úton nyújtható be az alábbi címre:

Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”

400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 3, jud. Cluj

 

A hiányos pályázatokat az ösztöndíj-bizottság nem veszi figyelembe!

A pályázat részleteiről az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:

Telefonszám: 0264-531153

0787-671137

E-mail cím: nyilas_misi@yahoo.com

Ügyfélszolgálat: munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között.

 

Határidő:

A pályázatok benyújtásának határideje 2019. augusztus 31.

(A pályázatnak 2019. augusztus 31-ig el kell jutnia a fenti postacímre.)