Pályázat – Vajasd

A Nagyenyedi Református Egyházmegyébe kebelezett Vajasdi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére, az alábbiak szerint:
  • lélekszám: 398
  • templom: nagyon jó állapotban, korszerű fűtéssel ellátott
  • lelkészi lakás: 1907-ben épült jó állapotban, 4 szoba, nappali konyhával, 2 fürdőszoba, iroda, pince, központi fűtés gázzal és fával, víz, szennyvízlefolyó rendszer, gáz, villany
  • lelkipásztor használatában: 50 ár kert, 50 ár szántó
  • óvoda, iskola: óvoda, elemi iskola magyarul helyben, általános iskola Gyulafehérváron (12 km) V-VIII osztály (ingyenes iskolabusz), valamint Nagyenyeden (18 km), középiskola magyar tagozat: Nagyenyeden (18 km)
  • lelkészi javadalmazás: törvényes előírások szerint
  • lelkészi szolgálat: Kánon szerinti lelkiismeretes végzése

 

 

Pályázati határidő: 2021. április 30.

Pályázatot az alábbi címre kérik küldeni:

Oficiul Protopopial Reformat

RO-515200 – Aiud

Str. Bethlen Gábor, nr. 2. Jud. AB

Tel. 0258/863286, tel/fax 0258/811826, e-mail nagy_enyed@yahoo.com