Pályázat – Marosvécs

A Görgényi Református Egyházmegyébe kebelezett Marosvécsi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére, az alábbiak szerint:
 • lélekszám: 829 (minősített), szórvány: Felsőidecs: 3 lélek
 • templom: műemlék, teljesen felújítva
 • lelkészi lakás: jó állapotban, 4 szoba, konyha, kamra, 2 fürdőszoba, előszoba, pince, garázs, melléképületek, központi fűtés fával
 • lelkészi lakással egy épületben van iroda és tanácsterem – jó állapotban
 • tájház, vendégszobák, gyűlésterem
 • temetőben van ravatalozó
 • lelkipásztor használatában 10 ár kert
 • közköltséget az egyházközség fizeti
 • Marosvécs községközpont, helyben van I-VIII. osztályos iskola és óvoda, IX-XII osztály Szászrégenben (10 km) vagy Marosvásárhelyen (40 km)
 • az egyházközség saját temetővel és 3 Ha földterülettel (szántó) rendelkezik
 • szolgálati követelmények: a lelkészi szolgálat Kánon szerinti lelkiismeretes végzése
 • lelkészi javadalmazás: a törvényes előírások szerint
 • a lelkipásztornak életvitelszerűen a gyülekezetben kell laknia

Pályázatot az alábbi címre kérik küldeni:

Protopopiatul Reformat Gurghiului

545300 Reghin, Bujorului nr. 2.

Jud. Mures

Pályázati határidő: 2023. július 21.