Pályázat – Magyarkályán

A Kolozsvári Református Egyházmegye pályázatot hirdet a Magyarkályáni Református Missziói Egyházközség lelkipásztori állásának betöltésére az alábbiak szerint:

 

  • lélekszám: 126 lélek, Kötelend 11 lélek, Romángyéres 9 lélek, Mezőszava 19 lélek, Báré 0 lélek, Lárga 0 lélek
  • óvoda, elemi iskola és gimnázium Vajdakamaráson 8 km-re, középiskola Kolozsváron 30 km-re
  • lelkészi javadalmazás: törvényes előírások szerint
  • lelkipásztori lakás: felújításra szorul
  • Egyházközség tulajdonában: 64 ha szántó és legelő, 4,1 ha erdő
  • lelkipásztor használatában: a parókia körüli szántó és gyümölcsös 3,1 ha
  • lelkészi teendők: lelkipásztori szolgálat, a missziói körhöz tartozó gyülekezetekben megegyezése szerint

 

Pályázatot az alábbi címre kérik küldeni:

Protopopiatul Reformat Cluj

P-ța Unirii, nr. 23

400113 Cluj-Napoca

jud. Cluj

Tel. 0264-592282, e-mail kolozsvari_eme@yahoo.com

Pályázati határidő: 2021. augusztus 30.