Pályázat – Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség vallástanári állása

A Kolozsvári Református Egyházmegyébe kebelezett Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet vallástanári állás betöltésére a következők szerint:

Jogviszony

  • teljes munkaidős, munkakönyves szolgálati jogviszony

A munkakörbe tartozó feladatok: 

  • vallásórás korú gyermekek hitéleti alkalmainak megszervezése, megtartása illetve koordinálása a gyülekezetben; irodaszolgálat

Illetmény és juttatások

  • törvényes előírások szerint

Pályázati feltételek: 

  • egyetemi szintű vallástanári végzettséget igazoló oklevél

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • motivációs levél
  • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 28. 

A pályázat benyújtásának módja: személyesen, a Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség Lelkipásztori Hivatalában (Kolozsvár, Mócók ú. 84 sz.), vagy elektronikus úton a kakasostemplom@yahoo.com e-mail címen keresztül.