Pályázat – Kántori állás Illyefalván

A Sepsi Református Egyházmegyébe kebelezett Illyefalvi Református Egyházközség Presbitériuma pályázatot hirdet a kántori állás betöltésére az alábbiak szerint:

  • 1/1 normás kántori állás
  • szolgálati lakás, garázs biztosítva
  • a közköltségek 1/3 részét az egyházközség fedezi
  • követelmények: vasárnapi, bűnbánati, hétköznapi és ünnepi istentiszteleteken az énekek vezetése orgonakísérettel, a gyülekezeti kórus vezetése, a gyülekezeti bibliaórákon az éneklés vezetése, vallásórás gyerekeknek énektanítás, temetéseken és virrasztókon való részvétel
  • javadalmazás: a törvényes előírások szerint

A pályázatot a következő címre kérik küldeni:

PROTOPIATUL REFORMAT SF. GHEROGHE

Str. Gyárfás Jenő, nr. 5

520027 SF. GHEORGHE, Jud. Covasna

 

Pályázási határidő: 2020. november 1.