Pályázat – gazdasági előadótanácsos

Az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) Igazgatótanácsa pályázatot hirdet lelkészi jellegű gazdasági előadótanácsosi állás betöltésére.

A munkavégzés helye: az Igazgatótanács Központi Hivatala – Kolozsvár, I.C. Bratianu / Király utca, 51-53 szám.

 

A gazdasági tanácsos feladatköre:

 • a Gazdasági Ügyosztály munkájának koordinálása, ellenőrzése
 • az EREK kiadásainak és bevételeinek felügyelete, az éves költségvetés és pénzügyi beszámolók elkészítése, számlázási és leltározási feladatok ellátása és felügyelete, tárgyi eszközökkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése
 • a közalapi és más rendszeres támogatások elosztásának előkészítése, rendkívüli támogatások és juttatások ellenőrzése, valamint a támogatások kiutalásával kapcsolatos ügyintézés
 • az EREK működésével, beruházásaival kapcsolatos pénzügyi, gazdasági feladatok teljesítése
 • a beszállítói és vállalkozói megbízási szerződések teljesülésének felügyelete, és a beszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés végzése
 • külső és belső pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés
 • az EREK gazdálkodását és pénzügyeit érintő, azzal összefüggő szabályzatok módosításának kezdeményezése, a módosítások közzététele és végrehajtása
 • önköltségszámítások elkészítése.

 

A jelentkezés feltétele:

 • lelkipásztori végzettség
 • legalább 5 év önálló lelkészi minőségben megszerzett szolgálati tapasztalat
 • pontos, gyors, gyakorlatias munkavégzésre való képesség
 • hosszútávú elkötelezettség
 • problémamegoldási készség, terhelhetőség
 • proaktivitás.

 

A munkakör betöltése szempontjából előnyt jelent:

 • gazdasági ügyekben, pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • az angol vagy német nyelv tárgyalási szintű ismerete
 • könyvelői végzettség.

 

A pályázó iratgyűjtője a következőket kell tartalmazza:

 • önéletrajzot
 • motivációs levelet
 • mindkét lelkészi oklevél másolatát
 • felszentelési bizonyítvány másolatát
 • a pályázó nyilatkozatát a feladatkörére vonatkozó követelmények elfogadásáról
 • egészségi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolást
 • az esperes által a pályázat közzététele után kiállított szolgálati bizonyítványt, melyben igazolni kell azt is, hogy a pályázó nem áll fegyelmi vizsgálat vagy választhatóságát korlátozó ítélet hatálya alatt
 • az esperes által a pályázati hirdetés megjelenése után záradékolt törzskönyvi lap másolatát
 • a szakmai továbbképzéseken, valamint a lelkészértekezleteken való részvételt igazoló okiratot
 • a pályázó tudományos, közéleti vagy más nem lelkészi tevékenységéről szóló beszámolót
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy pályázathoz csatolt személyi adatait az EREK szabályzataiban meghatározott személyek és testületek megismerhetik
 • nyilatkozatot arról, hogy megválasztása esetén az állást elfogadja és elfoglalja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A pályázathoz benyújtandó iratokat személyesen vagy postai úton az EREK Központi Hivatal titkárságára (400079 Cluj-Napoca/Kolozsvár, I.C. Bratianu / Király utca, 51-53 szám) vagy elektronikus formában az igtan@reformatus.ro e-mail címre várják.

 

Az állás betöltésének kezdő időpontja: 2022. január 1.