Pályázat – Erdőfüle

Az Erdővidéki Református Egyházmegyébe kebelezett Erdőfülei Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére, az alábbiak szerint:
  • lélekszám: 992 (minősített egyházközség)
  • templom: felújítva
  • lelkipásztori lakás: 3 szoba, 1 fürdőszoba, konyha, iroda (külsőleg felújított, belsőleg felújítás előtt), valamint gyülekezeti terem és melléképületek
  • a közköltségeket a gyülekezet 100%-ban állja
  • az egyházközség tulajdonában van 15 Ha erdő, 5 Ha mezőgazdasági terület
  • lelkipásztor használatában összesen 16 ár kert és 60 ár szántó
  • tanulási lehetőségek: helyben óvoda, elemi és általános iskola, középiskola Barótón (9 km), Sepsiszentgyörgyön (63 km), Székelyudvarhelyen (50 km)
  • a presbitérium elvárása: a lelkipásztori szolgálat Kánon szerinti lelkiismeretes végzése, örömmel fogadnák a lelkészi család tagja által végzett kántori szolgálatot
  • lelkészi javadalom: a törvényes előírások szerint

Pályázati határidő: 2023. november 26.

 

Pályázatot az alábbi címre kérik küldeni:

Oficiul Protopopial Reformat

525100 Baraolt

Str. Kossuth Lajos, nr. 170.

Jud. CV