Pályázat – Csomakőrös

A Kézdi-Orbai Református Egyházmegyébe kebelezett Csomakőrösi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére, az alábbiak szerint:
 • gyülekezet lélekszáma: 248
 • templom: felújítva, jó állapotban
 • lelkészi lakás: 3 szoba, konyha, fürdő, kamra, iroda (közművesítve, jó állapotban, fás központi fűtéssel rendelkezik), jó állapotban lévő melléképületek, garázs
 • imaház felújítva
 • helyben magyar nyelvű óvoda, iskola (I-IV. osztály)
 • középiskola: Kovásznán (3 km), Kézdivásárhelyen (24 km), Sepsiszentgyörgyön (30 km)
 • közigazgatásilag Kovásznához tartozik
 • lelkipásztor használatában: 3 ár veteményeskert, 5 ár gyümölcsös
 • a gyülekezet rendelkezik mikróbusszal, 3,64 ha szántófölddel, 28,5 ha erdővel, új korszerű ravatalozóval
 • lelkészi szolgálat Kánon szerinti lelkiismeretes végzése
 • a presbitérium elvárása: a lelkipásztor lakjon a gyülekezetben, dolgozzon együtt a „Csoma” Egyesülettel a „Kőrősi Csoma Sándor” örökség ápolása érdekében, vezesse a 2 Csoma Emlékházat
 • lelkipásztor javadalmazása: törvényes előírások szerint, a gyülekezet fizeti a közköltségek felét, valamint a tűzifát

 

Pályázati határidő: 2023. január 15.

Pályázatot az alábbi címre kérik küldeni:

Oficiul Protopopial Reformat

525400 – Tg. Secuiesc

Str. Bem József, nr. 11/A

Jud. Covasna