Óvodát adtak át Balánbányán

Új óvoda épült Balánbányán a magyar kormány és az Erdélyi Református Egyházkerület jóvoltából, ahol 36 gyerek tanulhat ezentúl magyarul. A korszerű épületet, amely egy bölcsődei csoportot is befogad majd, vasárnap, november 17-én családias hangulatú ünnepségen adták át.

Óvodát adtak át Balánbányán

Balánbánya 110 lelkes református gyülekezete Székelyföld keleti peremén, a Madéfalvi Missziói Egyházközség részeként él. Szórványközösségként nagy öröm volt számukra, hogy új lehetőségek nyílnak a fiatalabb nemzedéknek, és ezentúl modern épületbe járhatnak az óvodás gyerekek, valamint bölcsődei csoport is indul. Jelenlegi templomuk 1996-ban épült, a domboldalon álló régi imaházat pedig már nem használták, így egy néptáncoktatással foglalkozó alapítvánnyal cserélték el a főút melletti telekért, amelyen egy vályogház és istálló állt. Az új óvoda így a helyi iskola és a templom szomszédságában épülhetett fel. A gyerekek a folyó tanév második félévétől költöznek be az épületbe. Az intézmény a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében épült, tágas udvarral, játszótérrel, korszerű termekkel, minden szükséges felszereltséggel várja a kis tanulókat.

Óvodát adtak át Balánbányán

A református templomban tartott istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét a Jer 49,1–2 alapján. A választott nép elcsügged fogságbeli reménytelenségében, ekkor teszi fel Jeremiás próféta a kérdést: „Talán nincsenek Izráelnek fiai, nincs neki örököse?” A püspök rámutatott: nekünk, magyaroknak különösen nagy és fájdalmas kérdésünk a fogyatkozásunk, azonban látnunk kell, hogy amíg egyetlen gyermek is van köztünk, nincs semmi veszve, hiszen Ábrahám nagy nemzetsége is egyetlen fiúval indult. A gyarapodás azonban rajtunk múlik, hogy nyelvünket, kultúránkat, gazdag örökségünket átadjuk az ifjabbaknak. A próféta azt akarta, hogy a nép hitben lásson, bízzon az Úrban a jövőjét illetően. Ennek a hitnek kell élnie ma is, hogy „amíg egy gyerek is van a közösségben, felelősségünk van, hiszen Isten ránk bízta őket”.

Óvodát adtak át Balánbányán

Az istentiszteletet követően az egybegyűltek átvonultak az új óvoda épületéhez, ahol Bíró István helyi lelkipásztor köszöntésében arra hívta fel a figyelmet, hogy éppen a reménység vasárnapján történt meg az óvoda átadása. Szatmári Szilárd csíkszeredai lelkipásztor, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye főjegyzője a reményt keltő fejlődésre mutatott rá: az új óvoda helyén romos épület állt, Balló Kornélia persbiterasszony közbenjárásával pedig az egyházközség megejthette a telekcserét, és csupán egy év alatt felépült az intézmény.

Óvodát adtak át Balánbányán

Demeter Levente Hargita megyei főtanfelügyelő szerint minden ilyen beruházás a jövőbe való befektetés, amelyre szórványvidéken különösen fontos odafigyelni. Szükséges megerősíteni az alappilléreket, hogy a kezdetektől magyarul tanuljanak a gyerekek, és ezt vigyék tovább – jelentette ki. Dézsi Zoltán egyházkerületi főgondnok újabb győzelemnek nevezte az óvoda felépülését, amely jelzi, hogy a közösség próbál fennmaradni. Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök szerint az új intézmény bizonyítja, hogy itthon, a szülőföldön is lehet jövőt tervezni, perspektívát biztosít a családoknak.

Óvodát adtak át Balánbányán

Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos úgy véli, azok a gyerekek, akik betekintést nyernek a magyar mesevilágba, elsajátítják tanulságait, a magyar kultúrában fogják leélni életüket. A miniszteri biztos szerint a szórványban sem annyira kilátástalan a helyzet, az óvodafejlesztési program pedig „megerősít abban, hogy van küldetésünk és lesz jövőnk”. Az Erdélyi Református Egyházkerület 28 óvoda és bölcsőde építését, illetve felújítását vállalta, ezek közé tartozik a balánbányai is, amelyet Zakariás Attila építész tervezett. Az eseményen az új óvoda jövendőbeli kis tanulói tartottak ünnepi műsort.

 

Berekméri Gabriella

Fotó: Gábor Lajos