Ötven és több – az idős házasokat ünnepelték Magyarkiskapuson

Az ötven vagy több éve házas gyülekezeti tagokat ünnepelték július 23-án Magyarkiskapuson a vasárnapi istentisztelet keretében. Egy olyan korban, amikor a házasság intézménye válságban van, Isten dicsérete és az idős házasok megtisztelése a jelzi azt, hogy a házasság Isten rendelése. Az esemény példaként állította az idős testvéreket a fiatalok elé, megmutatták, hogy érdemes felelősen, Isten által adott küldetésként tekinteni a házasságra, hűségesen élni a mindennapokat.

Az istentisztelet alapigéje a következő volt: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jel2, 10b) Megfogalmazódott a gondolat, hogy Isten hűséges hozzánk mindhalálig, ezért mi is hűséggel tartozunk neki, embertársunknak, házastársunknak. Elhangzott, hogy csak az az ember tud kitartani házastársa mellett ötven esztendőn keresztül, aki hithű Istenhez és Jézus Krisztushoz. A hívő embernek ötven éven át, ahogy telik az idő, mind jobban és jobban kell ragaszkodnia házastársához, mélyülnie kell az iránta érzett szeretetnek. Az igazi házasságban változhatnak a külső körülmények, a fizikai lét, de a belső, lelki élet, békesség, szeretet, egymás megértése, elfogadása nem változhat, mert a „szeretet soha el nem fogy”. (IKor, 13,8) Felemelő érzés Isten szolgájaként, öregkorban házastársunkkal gyermekeink, unokáink közösségében lenni. Felemelő érzés öregen is szeretni egymást. Isten ajándékát, a kitartást az idő foga sem teheti tönkre, hiszen nem emberi kezek készítették: ez az örök élet.

Ötven és több – az idős házasokat ünnepelték Magyarkiskapuson

Az igehirdetés után számos meglepetést tartogatott az ünneplés. Gombár Sándor helyi lelkipásztor Istennek hálát adva köszöntötte az egybegyűlteket a hűség templomában: „mint legrégebbi épület a községben, kiállta az idők malmát, generációk számára biztosított életet, lelki táplálékot, sőt a mostani generáció élete is kereszteléstől temetésig ehhez az épülethez kapcsolódik.” A lelkipásztor meghívottként köszöntötte a gyülekezet egykori lelkipásztora, Szabó Géza lányát, Ildikót és családját. A tizennyolc ünneplő házaspár közül tizenheten Szabó Géza előtt mondták ki a házassági esküt 1953-1967 között így méltón képviselte Teusch Ildikó édesapját, hiszen férjével szintén túl vannak az ötvenedik házassági évfordulón.

Szilágyi István a Kalotaszegi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége nevében köszöntötte az ünneplő idős testvéreket. Hálát adott Istennek, hogy az idős házaspárok szinte mind presbiter- vagy gondnokcsaládokként is szolgáltak. Megköszönte az egyházban végzett tevékenységüket, a fiatal presbitereket pedig arra buzdította, hogy példaként kövessék őket. Megható volt a látvány, ahogyan az idős házaspárok, ahogyan fiatal korukban tették, egymás kezét fogva vonulnak az úrasztalához. Az ünnepeltek nevében Bántó Erzsébet szavalatát hallgathatta meg a gyülekezet. A holland testvérgyülekezet részéről Hans Odink köszöntötte az egybegyűlteket az ő szülei esküvőjén elhangzott igével: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld3, 5-6) A köszöntések sorát Halmágyi Bálint gondnok zárta. Az eseményen Gombár Árpád rövid zenés műsorral szolgált, majd az ünnepség a házassági esküszöveg elismétlésével zárult.

 

A tizennyolc ünnepelt házaspár:

Ambrus Gornyik András és Kovács Katalin

Ambrus János és Vincze Annók Anna

Bántó Jenő és Vincze Palkó Erzsébet

Both János és Szász Jankó Ilus

Halmágyi István és Ambrus Anna

Halmágyi Sándor és Rácz Jankó Ibolya

Jakab István és Jakab Anna

Kiss Ernő és Demes Ilma

Mátyás András és Tamás Anna

Németh István és Szász Jankó Erzsébet

Rácz Kulcsár Márton és Both Anna

Szász Csontos János és Goia Saveta

Szász Ferkő János és Halmágyi Erzsébet

Szász János és Jakab Erzsébet

Török Gornyik János és Kálmán Anna

Vincze Palkó Gyula és Kovács Mária

Vincze Palkó Albert és Jakab Erzsébet

Vincze Peti András és Jakab Erzsébet.

 

Szász Kriszta, Magyarkiskapus

Fotó: Magyari Hunor