Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

Parókia avatás Komandón

 

Új parókiára költözhet be szeptemberben Komandó következő lelkipásztora. Kató Béla püspök Nagy István-Zoltánt nevezte ki a legmagasabban fekvő magyar település lelkipásztorának. A közel 500 lelkes gyülekezet július 18-án adott hálát Istennek és a támogatóknak, hogy elkészült a lelkészi lakás. Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szolgált.

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

Népviseletbe öltözött fiatalok várták a vendégeket a komandói templom bejárata előtt, enni és innivalóval kínálták az ide érkezőket. Az ünnepre az adott okot, hogy hosszas tervezés után elkészült a templom háta mögött a komandói parókia. Az új lelkészi lakás alapjait Pop Levente lelkipásztor idejében öntötték meg, de befejezni Orbán Lajos beszolgáló lelkipásztor ideje alatt sikerült Bige László vállalkozó támogatásának köszönhetően. Július 18-án, szombaton 11 órától ünnepi istentiszteletet tartottak, amelyen Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szolgált. Igehirdetésében arról beszélt, hogy vannak olyan hajlékok, amelyek az embernek nyújtanak menedéket és vannak olyan épületek, amelyekben és amelyekkel Istent akarja dicsőíteni az ember. A püspök szerint a parókia úgy nyújt védelmet egy családnak, hogy közben egy egész közösséget szolgál.

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

„Minden keresztyén sorsot parókus hivatásnak nevez az ige. A parókus az újszövetségi értelmezés szerint azt jelenti, hogy idegenként érkezel egy településre, és abban otthont kívánsz teremteni Jézus Krisztus mennyei országa, és annak polgárai számára. A parókus élet Istennek ajándékainak kiáramlásának a lehetősége. Krisztus Lelkének meggazdagítása, erre ad lehetőséget a teljességre való vezérlés által. Amikor a településeinken parókiát építünk, onnan akarjuk hogy az Isten szerinti élet onnan áramoljon ki.” – mondta igehirdetésében a püspök, hangsúlyozva, hogy a komandóiak, bár alig 100 éve létezik a település, nem ideiglenesen akarnak itt élni, hiszen templomot és parókiát építettek maguknak. A jövő azonban csak úgy biztos, ha lelki áldozatokat ajánlunk fel, mert ezek kedves Istennek. 

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

Ahhoz, hogy ebből a megvalósításból igazi élet legyen áldozatot kell hozni. Jézus áldozathozatalával örök példát adott arra, hogy miként kell a keresztyén embernek odaáldoznia azt, amije van, hogy maga is és mások is megtalálják a boldogságukat. Az áldozatkészség az az erő, amely az életet megtartja. Áldozatot hozni csakis az erős emberek képesek. Aki áldozatot hoz, abban megnyilvánul a tisztelet erénye. A mindennapi áldozatokhoz, amelyeknek alig van látszata, még inkább kell az erő. Ebben a közösségben az édesapák és édesanyák hoztak elsősorban áldozatot, akik a munka lehetősége miatt eljöttek otthonról, hogy fenntarthassák a családjaikat. Áldozathozatalra van szükség akkor is, amikor Komandóra értelmiségi családok költöznek, akik ezt a települést erősítik, fejlesztik. Erre az áldozathozatalra kell Komandó jövőjét építeni. Az áldozathozatal mindig belülről fakad. Ha erre nem figyelünk oda, akkor elmegyünk a hétköznapi csodák mellett. A csodának, amely Komandón megtörtént, részeseivé, hordozóivá kell legyünk – mondta a püspök.

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

Orbán Lajos beszolgáló lelkipásztor köszöntőjében elmondta, hogy a két kis gyülekezetben, amelyben szolgált, azt tanulta meg, hogy a pénz mindig a legkisebb akadály a szolgálatban. Mindannyian eszközök vagyunk Isten kezében, bár sokszor nem tudjuk, hogy Isten mire használ fel bennünket. A parókia nem végcél, ebből egy közösséget, népet megtartó életnek kell fakadnia és az Isten ide helyezett szolgáinak ezt az eszköz szerepet vállalniuk kell ebben a helyzetben.

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

„Azt is megtanultam, hogy ha imádságunkban Isten elé állunk, ha Ő lesz az első, akkor a második, harmadik az sorban jön, ezek mind ráadásul megadatnak néktek, mondja Jézus a Hegyi beszédben. Erre az ígéretre csupán rá kell bíznunk az életünket. Amikor a babiloni fogságból hazatérő zsidók elkezdték építeni a templomot, akkor a kezdetben nem látták a beteljesülést, utána csodálkoztak rá az Isten kegyelmére és Isten szeretetének a nagyságára. Azt hiszem, hogy ezen a mai napon nekünk ezt kell látnunk, hogy Isten kegyelmesen munkálkodott, és mindannyiunkat eszközként felhasznált ebben a munkában.” – mondta a lelkipásztor, hozzátéve, hogy azt is megtanulta, hogy amikor Istenre rábízza az ember a dolgokat, akkor a többit Ő adja. Ennek a csodának a tanúi a komandóiak azáltal, hogy ez az épület elkészült. Orbán Lajos egy idézetet is megosztott az ünneplő gyülekezettel: ha egyszer valamiért imádkozol, azért többet nem kell aggódnod. Ha valamit Isten elé teszünk imádságban, akkor fogadjuk el, hogy az jó helyen van.

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

Az istentisztelet után a parókia előtti téren folytatódott az ünnepség, amelyen elsőként Kató Béla püspök szólalt fel, miután Bige László vállalkozóval együtt elvágták a parókia előtti szalagot. A püspök megemlítette, hogy a gyülekezet előző lelkipásztorai is nagy munkát végeztek, más körülmények között próbálták ennek a gyülekezetnek az életét úgy megszervezni, hogy olyan legyen, mint a nagy egyházközségeké. Kató Béla elmondta, hogy számára mindig öröm volt Komandót meglátogatni, hiszen mindig sok volt a gyerek, a fiatal. A püspök arról is beszámolt, hogy Bige Lászlóval hogyan találkozott, és hogyan döntötték el, hogy együtt fognak a komandói közösségért tenni, ennek az első, látványos eredménye a felépült parókia.

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

„Nem az embereknek a szerepét kell kiemelni, hanem az Úr Istennek azt a munkáját, ahogyan a találkozásokat meg tudja szervezni, hogy mikor, kit, hova rendel. Ha őszintén és nyíltan tudunk egymással beszélgetni, akkor meg is látjuk a cselekvés módját. Így jött létre a Komandóért Egyesület, amelyben én magam is vállaltam szerepet. Ennek az a lényege, hogy a következő években reméljük, hisszük, hogy olyan fejlesztésekre is sor kerülhet, amelyekre eddig nem gondoltunk. Ennek az egyesületnek az lenne a szerepe, hogy minden hátsó érdeket mellőzve, önzetlenül tudja támogatni, létre tudja hívni azokat a fejlesztéseket, amelyekre szüksége van ennek a településnek. Hiszem azt, hogy jó időben, jó helyen találkoztunk, és remélem, hogy ennek lesznek eredményei. Az egyházközségnek megvan a maga szerepe, a lelkeket kell elsősorban megtartani, építeni, lelkesíteni, hogy legyen háttér, legyen erő, legyen akiért ezt véghezvinni. Komandó csak addig él, amíg ti itt vagytok. Ti adjátok a legnagyobb értéket ennek a helynek.” – mondta a püspök.

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

Bige László vállalkozó köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy biztatni szeretné a közösséget, mert ugyanúgy, mint más, hagyományos közösségeknek, ennek az újkeletű településnek is van létjogosultsága. Bige László szerint az élethez három dolog kell. Az első a hit, amely összetartja a közösséget. A második a helyi oktatás, hiszen ha itt nem kapnak megfelelő színvonalú oktatást, akkor később máshol nem tudnak majd elhelyezkedni, nem fog visszajönni a kultúra a faluba. A harmadik a megélhetés, munkahelyeket kell teremteni. Az elmúlt 25 év túl sok jót nem hozott a komandóiak számára, hiszen megszűntek a munkahelyek. Ezt a közösséget pedig csak akkor lehet életben tartani, ha az ambereknek lehetőségük lesz a szerény, de tisztes megélhetéshez. A vállalkozó is megemlítette az egyesületet, amely teljesen önzetlenül próbál tenni a falu közösségéért. Az egyesület prioritási listáján az első a parókia felépítése volt, illetve, hogy legyen lelkipásztora Komandónak. A további célok között szerepel az út kiépítése, egy korszerű orvosi rendelő kialakítása, hogy legyen a faluban néhány képzett pedagógus, akik arról gondoskodnak, hogy az itt tanuló fiatalok bárhol megállják később a helyüket. Bige László azt is elmondta, hogy eddig még nem találtak falu menedzsert, aki a polgármester munkáját segítené azzal, hogy pályázatokat ír és ad le. A vállalkozó arra kérte a komandóiakat, hogy ne adják fel, bízzanak benne, hogy az élet – ha nem is egyik napról a másikra – de jobbá válik.

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

„Ez egy olyan gyönyörű falu, aminél nem szebb se Svájcban, se Ausztriában, se Olaszországban. A turizmus építése viszont azzal kezdődik, hogy el kell lehessen jutni ide. Itt az ezer éves magyar határnak a szélén is létjogosultságuk van. Megfogadtuk, hogy mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a komandói emberek kicsit jobban éljenek. Minden olyan lehetőséget meg akarunk adni, hogy Önök innen ne elmenjenek, hanem itt találjanak megfelelő körülményeket és életet.” – mondta Bige László, aki megköszönte a kivitelezőnek az elvégzett munkát.

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese köszöntőjében arról beszélt, hogy az épület befejezése alapja egy új kezdetnek. A fizikai létesítmények csak úgy tudják betölteni a maguk rendeltetését, ha abban élet van. A lelki házzá való épület annak a felismerése, hogy mi, alkotó tagjai a társadalomnak, a közösségnek egymáshoz igazodva tudjuk elvégezni a magunk munkáját. Ehhez egyértelmű feltétel az a szeretet szál, amire számtalanszor kaptunk példát a bennünket szerető mindenható Istentől, és az érettünk testet öltött Úr Jézus Krisztustól. Ezeknek a szeretetkapcsoknak a megszilárdítása a feladatunk, mondta az esperes, hangsúlyozva, hogy ennek a közösségnek a feladata, hogy szeresse ide a lelkipásztort és feleségét.

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

Kocsis Béla polgármester köszöntet mondott Bige Lászlónak az önzetlen segítségéért. Elmondta, hogy mindig arra törekedtek, hogy a lehetőségekhez mérten mindig arra törekedtek, hogy ezt a csodálatos fekvésű települést napról napra szebbé tegyék. Kis településen is történnek nagy dolgok, ennek tanúi ezen a napon.

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

Nagy-Zsoldos Eszter elmondta, hogy hosszú utat tett meg, hiszen Magyarországról érkezett Komandóra. 

„A teológiai szobám falára ki volt írva egy kis idézet: Ahova Isten vezet, ott gondot visel rólunk. Így hiszem azt, hogy Isten ide vezetett bennünket, és itt gondoskodni is fog rólunk.” – mondta a lelkipásztornő.

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

Nagy István-Zoltán kinevezett lelkipásztor elmondta, hogy nem először jár Komandón, nem idegenként érkezett, hiszen Pop Levente lelkipásztor többször is meghívta őket teológusokként szolgálni. A lelkipásztor szerint, bár a hidegről ismerik Komandót, volt lehetőségük megismerni a meleg szívű embereket, akik ezt a hideget elfogadhatóvá és szebbé teszik. Nagy István-Zoltán szerint olyan életet akarnak majd a parókiából árasztani, aminek van értelme, amely összefogja a közösséget.

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

A köszöntő beszédek után rövid ünnepségre került sor a parókia udvarán, táncos-verses összeállítással készültek a vendégek fogadására, eközben a templomban lehetett megtekinteni egy filmet a parókia építéséről. A vendégeknek lehetőségük nyílt ugyanakkor a parókia megtekintésére is, amely augusztusra már olyan állapotban lesz, hogy majd be is lehet költözni az épületbe. Az új épületet Kató Béla püspök áldotta meg. 

Otthont teremteni Jézus mennyei országa számára

Fotó és szöveg: Kiss Gábor  

 

Cikkünk a Facebbok közösségi portálon.

 

(…) hosszas tervezés után elkészült a templom háta mögött a komandói parókia. Az új lelkészi lakás alapjait Pop…

Posted by Erdélyi Református Egyházkerület on Monday, July 27, 2015