Örvendezzünk az Úr előtt: megújult Székelyudvarhely belvárosi református temploma

Kívül-belül, a talapzattól a torony gömbjéig megújult Székelyudvarhelyen a belvárosi református templom. A hajlék 1781-ben a református kollégium névadója, Baczkamadarasi Kis Gergely közbenjárására épült. A gyülekezet vasárnap, június 19-én adott hálát a munkálatok sikerességéért.

Kívül-belül felújították a belvárosi református templomot. 📷 Borbáth Katalin

A gyülekezet a Zsolt 95,1 verset választotta a nap vezérigéjének: „Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!” – mondta el Pitó Zsolt lelkipásztor. Az 1781-ben épített templom tavaly volt 240 éves. A kerek évfordulóra befejeződött a másfél éven át tartó javítás, és a templombelső visszakapta eredeti, 18. századi fehérségét. A torony süvegének újrabádogozása, a torony külső javítása után a templomtető és a külső falak újultak meg. Ezt követték a belső munkálatok, megtörtént a villanyhálózat teljes felújítása, korszerű világítást és fűtésrendszert szereltek be, és a toronyba két, kisgyerekek és anyukák számára készült szobát is kialakítottak. Érdekesség, hogy újra működik a toronyóra.

A felújítási folyamat kiemelkedő pillanata a toronygömb felnyitása volt 2020 októberében. Az 1862-es felújítás óta érintetlen gömbben rejlő időkapszulában az egyházközség története, a templom és kollégium építését bemutató leírás, a kollégium diákjainak és tanárainak névsora, régi pénzérmék voltak.

A templombelső visszakapta eredeti, 18. századi fehérségét. 📷 Borbáth Katalin

Az ünnepségen Kató Béla püspök hirdette az igét a Mt 17,1–9 és 1Kor 1,4–6 alapján. Először is felhívta a figyelmet arra, hogy százévnyi megkülönböztetett, hátráltatott helyzet után közösségeink életében olyan vágyak, tervek valósulhatnak meg, amelyekre még álmukban sem gondoltak. Kató Béla ezután a hálaadás fontosságát hangsúlyozta, hiszen aki hálát tud adni, többé nem fordul magába, megnyílik Isten előtt, és megtapasztalja a hála gyógyító erejét. Hálásak vagyunk-e szülőföldünkért, településünkért, a körülöttünk élőkért, családtagjainkért, az emberekért, akiket Isten mellénk rendelt? – hangzottak el a kérdések. De anyanyelvünk, nemzetünk is Isten ajándéka. Mennyire megváltozna az életünk, ha a panaszok mellett a hálaadásról sem feledkeznénk meg imáinkban. Ha meglátnánk, hogy minden hálaadásunk alapja Isten és az ő kegyelme. „Az a feladatunk, hogy emlékezzünk, emlékeztessünk, és tudatosítsuk magunkban Isten ajándékait” – jelentette ki a püspök.

A gyülekezetnek aktív zenei élete van. 📷 Borbáth Katalin

Pitó Zsolt lelkipásztor szerint ha egy közösség templomot javít, nemcsak az ősök és múltja iránti tiszteletből teszi. „A templomjavítás mindig egy küldetés felismerése: Istennek terve van velünk, tanítani és megáldani akar minket” – tette hozzá a lelkipásztor, majd megköszönte a támogatást a magyar kormánynak és az Erdélyi Református Egyházkerületnek, Hargita Megye Tanácsának, a vallásügyi államtitkárságnak, a székelyudvarhelyi önkormányzatnak, a hűségesen adakozó gyülekezeti tagoknak és helyi vállalkozóknak, valamint a müncheni magyar református gyülekezetnek.

A gyülekezet vasárnap, június 19-én adott hálát a munkálatok sikerességéért. 📷 Borbáth Katalin

A tervekért felelő Várday Zolt műépítész elmondta: az első beszélgetésektől a munkálatok befejezéséig közel négy év telt el, és tíz ágazat szakemberei vettek részt a felújításban és az előtanulmányok elvégzésében. A munkálatok kivitelezését a Macops cég vállalta Bálint Barna igazgató vezetésével, aki szintén köszöntötte a gyülekezetet. Antal Lóránt szenátor a templom közösségben betöltött szerepét hangsúlyozta beszédében. Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök szerint történelmünk során nemzeti öntudatunk megtartásában mindig a hitre, az egyházra számíthatott leginkább népünk. Gálfi Árpád polgármester köszönetet mondott a kezdeményezőknek, hiszen élő képeslappá vált Székelyudvarhely központja a felújított épületeknek köszönhetően.

Az ünnepségen Kató Béla püspök hirdette az igét. 📷 Borbáth Katalin

Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere elmondta: az ember teremtése óta érzékelte, hogy van lelke, szelleme és hite, de a Szeretet megszületésével az emberi élet új minőséget nyert. A professzor továbbá a keresztyénség nemzetmegtartó erejét hangsúlyozta. Tóth László csíkszeredai főkonzul elmondta, az elmúlt öt évben felújított templomok számos település ékkövévé és számos közösség otthonává váltak, emellett erős magyar nemzeti közösség épült határokon átívelve.

Az alkalmon kicsik és nagyok népviseletben jelentek meg. 📷 Borbáth Katalin

Tőkés Zsolt, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka a belvárosi templomot és a református kollégiumot építtető lelkész, Baczkamadarasi Kis Gergely alakját idézte fel, aki felismerte a templom és az oktatási intézmény jelentőségét, elválaszthatatlan egységét. Szécsi Mózes, a belvárosi egyházközség főgondnoka háláját fejezte ki a támogatóknak és mindenkinek, aki hozzájárult a templom felújításához. Elárulta, voltak nehézségek az úton, de Isten mindig kirendelte a megoldásokat.

A hálaadó istentiszteleten a Fundamentum együttes szolgált, a gyülekezet ifjúsági zenekara Ferkő Andor lelkipásztor vezetésével dicsőítette Istent, a Házaskör, valamint a gyülekezet Bocskai István vegyes kórusa és a presbitérium férfikara Peres Gabriella kántornő vezénylésével tartott ünnepi műsort.