Orgonaszentelő istentisztelet Székelyszenterzsébeten

2015 május 31-én délelőtt 11 órától kerül sor a székelzszenterzsébeti református templom orgonájának avató ünnepségére. E jeles alkalommal igét hirdet főtiszteletű Kató Béla püspök úr. A híres Kolonits István orgonaépítő 119-ik munkájaként számontartott orgona 1873-ban készült. Az első világháború idején elvitték a principál sípokat, és közel egy évszázadon keresztül az orgona működtetése ezek nélkül történt.

Orgonaszentelő istentisztelet Székelyszenterzsébeten

A múlt század közepén a templom tornya megdőlt, majd a helyreállítások során megsüllyedt. Ennek következtében a karzat torony felőli része is leereszkedett. Az orgona maga is nagyon megdőlt a torony felé, így a regisztertraktúra és billentyűtraktúra nagyon megszorult.

Az orgona ebben az állapotában teljesen használhatatlan lett. A fúvó középen teljesen szétszakadt, a fújtatás is lehetetlen volt. 2006-ban a gyülekezet önerőből megjavíttatta, a homlokzati sípok pótlására azonban 100 évet kellett várni. Idén Hargita Megye Tanácsának jelentős támogatásával, közösségi összefogással sikerült megöntetni a hiányzó 86 darab sípot, amelyet kedvezményes áron a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra vállalt fel.

Az időszerűvé vált orgonajavítás fontos nemcsak értékmentés szempontjából, hanem az istentiszteletek belső lelki tartalma szempontjából is. Amiképpen a hívek együtténeklése szerves részét képezi az istentiszteleteknek, ugyanúgy az orgona hangja együtt kell szóljon a hívek énekével. Szerepe elsősorban az, hogy a hívek lelkét készítse, ébresztgesse a teremtő Ige befogadására.

 

Forrás: Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye