Orgonaszentelés a Kolozsvár Irisz-telepi Református Egyházközségben

Az Irisz-telepi Református Egyházközség Hollandiából érkező orgonáját szentelték fel március 25-én hálaadó istentisztelet keretén belül. A szertartás a Kolozsvári Református Kollégium majd az Irisz-telepi ifjúsági csoport énekével vette kezdetét. 

 

📷Bethlendi Tamás www.facebook.com/bitsphoto/

Dr. Bibza Gábor esperes igehirdetésében a Zsolt 150:1-6 alapján hívta fel a figyelmet Isten dicsérésére. A zsoltáríró a felolvasott igében egymás után tízszer hangoztatja az Úr dicséretét, nyomatékosítva, hogy Isten megváltó tettére nekünk, embereknek csakis ez lehet a válaszunk. A felsorolásban különböző hangszereket említ, vagyis ki-ki a maga módján, a maga hangszerén dicsérte az Urat. Így tesszük ezt ma is, hiszen ezt tanultuk elődjeinktől. Erre szolgál tehát az új orgona hangja, amelyet alkalomtól függően kiegészít egy-két másik hangszer. Azonban nem a hangszer a lényeges, – emelte ki, csupán az, hogy az eljátszott ének kinek a dicséretére történik. Az esperes megáldotta az új hangszert a gyülekezet éneklő népével együtt, a szertartást pedig az örömből jövő éneklés ünnepének nevezte ki. 

📷Bethlendi Tamás www.facebook.com/bitsphoto/

Az orgonát Bert Wisgerhof holland orgonista-kántor, Erich Türk orgonaművész, Pap Attila székelyudvarhelyi orgonaművész, valamint Rémán Róbert, a helyi gyülekezet kántora szólaltatta meg. Az ünnepségen Vigh Ibolya operaénekes működött közre Brian Johnston kíséretében. Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa nevében Marinka Viktor köszöntötte a híveket, aki szintén hálát adott azért, hogy az orgona hangja a gyülekezet énekével magasztalhatja az Urat. Végezetül Farkas László, a gyülekezet lelkipásztora fejezte ki szívből jövő háláját mindazoknak, akik segítettek ezt az álmot megvalósítani, különösen a holland gyülekezetnek, akiktől ajándékba kapták az újonnan felszentelt orgonát. 

📷Bethlendi Tamás www.facebook.com/bitsphoto/