Online ülésezett az EREK Igazgatótanácsa

A vészhelyzet bevezetése óta első alkalommal tartott egy online platformon ülést az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa május 1-én. Az ülésen beszámoltak a gyülekezetek jelenlegi helyzetéről, valamint elfogadták az egyházkerület tavalyi zárszámadását.

Kató Béla püspök az ülés elején elmondta, hogy a koronavírus minden szempontból meghatározza az egyház életét is. A lelkipásztorok, ott, ahol erre lehetőség volt, online tartanak istentiszteleteket, máshol más megoldásokat találtak az igehirdetés eljuttatására. Ezért is támogatta az egyházkerület a kolozsvári Valláskutató Intézet felmérését, amelyből kiderül majd, hogy hogyan alkalmazkodtak ebben az időszakban a lelkipásztorok és a hívek a koronavírus okozta válsághelyzethez. Hangsúlyozta, hogy ezek az eszközök nem pótolják a közösségben történő igehirdetést, valamint megköszönte a lelkipásztoroknak a helytállásukat, és hogy tartották a kapcsolatot a gyülekezetek tagjaival. A püspök szerint a következő korszak gyülekezeti életét is meg fogja határozni az, hogy a kialakult helyzetben hogyan tudtuk az egyes közösségeket szolgálni. Azt is kiemelte, hogy mindent meg kell tenni, hogy a kapcsolat megmaradjon a gyülekezetek tagjaival.

Online ülésezett az EREK Igazgatótanácsa

Mivel nehéz megjósolni, hogy hogy alakul a nyár, az összes nyári nagy rendezvényt lemondták. Az évre tervezett jelentős programok, mint a Református Egység Napja, a templomszentelések, a püspöki és esperesi vizitációk mind elmaradnak, az is kérdéses, hogy lesz-e lelkészszentelő közgyűlés. A nagypapi vizsgát azonban valamilyen formában meg fogják tartani, hiszen szolgálattevőkre szükség van.

Kató Béla püspök arról is tájékoztatta az igazgatótanács tagjait, hogy az elkezdett beruházásokat folytatják, arra buzdította a lelkipásztorokat, hogy a tervezési és kivitelezési folyamatokat is sürgessék, hiszen az erre kapott forrásokat nem lehet másra felhasználni. Elmondta azt is, hogy az egyházkerület élete nagyrészt home office-ban telik, neki különösen nagy csapás az, hogy nem lehet a gyülekezetekben, de megpróbálja levelekben, igehirdetésekben pótolni ezt a kiesést. A püspök hangsúlyozta, hogy amikor ismét együtt lehetünk majd, hálaadást fogunk tartani.

Az igazgatótanácson szóba került az I. éves teológiai hallgatók számának kérdése is. Gyenge János tanácsos a megüresedő lelkipásztori állásokra, valamint a nyugdíjba vonuló lelkészek számára hivatkozva az eddig érvényes számokat ajánlotta az igazgatótanácsnak meghatározásra, ez 16 fiú és 4 lány helyet jelentene. Kolumbán Vilmos, a Protestáns Teológiai Intézet rektora hozzászólásában arra kérte az igazgatótanács tagjait, hogy módosítsák a lány helyek számát 4-ről 6-ra, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ezeken a helyeken nagy a verseny, tizedek választják el a lány felvételizőket a bejutástól, akik másfél-két jeggyel jobb eredményt érnek el, mint a fiúk. Az igazgatótanács végül nem hozott döntést, Kató Béla püspök azt javasolta, hogy egy hellyel többet esetleg adhatnak a lányoknak, amennyiben nagy a verseny.

Az igazgatótanács tagjai megszavazták ugyanakkor a Gyulafehérvár-Alvinc-Szászsebes társegyházközség létrehozását 2020. május 1-i hatállyal. Szintén elfogadták az Értesítő árát is, amelyet évi 18 lejben határozott meg az Igazgatótanács, amelyet a Püspöki Szék is javasolt.

Az egyházkerület 2019. évi zárszámadását és az EREK kebelében működő egyházközségek és esperesi hivatalok 2019-es évi számadásainak összesítőit Ballai Zoltán gazdasági tanácsos ismertette. Ugyanő mutatta be az EREK 2019-es konszolidált zárszámadását, valamint az EREK gyülekezeteiben 2019-ben végzett építési és javítási munkálatokról szóló összesítő jelentést. A gazdasági tanácsos ugyanakkor beszámolt arról a felmérésről is, amelyet a gyülekezetekben végeztek, és azt kérdezték meg, hogy a koronavírus okozta helyzetben meddig életképesek anyagilag az egyes gyülekezetek.

Az EREK Igazgatótanácsa egyhangúlag elfogadta az elnökség javaslatát a 2020. évi közalapi segélyek elosztásáról, valamint döntött arról, hogy a kézdivásárhelyi egyházközség visszaszolgáltatott óvoda épületének tulajdonáról lemond. Erre a lépésre azért volt szükség, mivel annakidején az egyházkerület nyújtotta be az egyházközségek visszaigényléseit, így a telekkönyvbe az egyházkerület is bekerült tulajdonosnak. Az igazgatótanács jóváhagyta az etédi gyülekezet kölcsönigénylését is, amely az EU-s alapokból megújuló templomának a befejezéséhez szükséges.

 

Kiss Gábor