Online tartotta idei utolsó igazgatótanácsi ülését az Erdélyi Református Egyházkerület

Online tartotta az év utolsó igazgatótanácsi ülését az Erdélyi Református Egyházkerület december 17-én. Kató Béla püspök az Ézs 35,1–10 alapján tartott bevezető áhítatot.

A püspöki bejelentések során elmondta, hogy az utóbbi időszakban nem volt arra példa, hogy templomokat kelljen bezárni, alkalmakat teljesen elhalasztani.

Bár az építkezések nem álltak meg, azok a tevékenységek, amelyekben az egyház él, a gyülekezeti, hitéleti és szövetségekben zajló tevékenységek mind hiányosságokat szenvedtek el, ez pedig a költségvetésben is megmutatkozik – egyik szövetség sem tudta az előirányzott keretösszeget felhasználni.

A püspök elmondta, a református egyház törvénytisztelő módon viszonyult a kormány által meghozott korlátozó intézkedésekhez. A Vallásügyi Államtitkárságon keresztül a 18 felekezet képviselőivel egyeztettek a kormány képviselői, azonban a választások eredményei azt mutatják, hogy túl későn próbálták meg a konfliktust kezelni. Ezeknek az egyeztetéseknek azonban lett eredménye: a református egyház is azt kérte, hogy ne zárják be a templomokat. Így született konszenzusos döntés a közelgő ünnepi istentiszteletekről. A gyülekezetek nyitottságára is szükség van, több istentiszteletet kell tartani, és a gyülekezeti életben a laikusoknak, presbitereknek is felelősséget kell vállalniuk, ezt már a kormány képviselői hivatalosan is elismerik, hogy nem csupán a lelkipásztor felelős a gyülekezeti élet egyes eseményeiért.

Kató Béla elmondta, hogy a koronavírus okozta krízis nagyon sok emberben kételyeket támasztott, de még mindig van egy olyan réteg, amely szeretné vezetői véleményét hallani. Ezért nagyon fontos, hogy a lelkipásztorok hitelesen tájékoztassák a gyülekezeti tagokat. A püspök hangsúlyozta, hogy a jelenleg fennálló gondokat emberi eszközökkel lehet orvosolni, azonban abban is hinni kell, hogy Isten megtartja az egyházát.

A válság után újra kell gondolni az egyházi életet, akár anyagilag is. Kató Béla püspök szerint nem biztos, hogy ott lehet folytatni, ahol abbahagytuk, nagyon sok jövedelemtől estek el a gyülekezetek, maga a Püspöki Hivatal is jelentős kiesést tudhat be a bérjövedelmek elmaradásának. Ha az egyház szeretne a misszióban részt venni, gyülekezeteket megtartani és megóvni, ahhoz új forrásokat kell találni, de azért kell hálát adni, hogy eddig megmaradtunk. A legnagyobb ajándék az embertárs, akinek örülni tudunk.

Az előző ülés határozatainak végrehajtásáról szóló jelentések elfogadása után az ügyosztályok ismertették a napirendi pontokat. Gyenge János előadó-tanácsos javaslatára az Urbán Andor Református Konferenciaközpont egyik alkalmazottja munkaszerződésének véglegesítését hagyta jóvá az Igazgatótanács. Dr. Ballai Zoltán gazdasági előadó-tanácsos elsőként a 2020-as költségvetés módosítását ismertette, majd ezt követően a 2021-es év költségvetését mutatta be, amelyben nagyobb összegekkel segíti az egyházkerület intézményeit, amelyek mind jelentős bevételektől estek el. Az egyházkerület gazdasági ügyosztálya ugyanakkor ebben az évben fejezi be az elindított projektjeinek jelentős részét. A következő év az önmegtartóztatásról fog szólni a költségvetésben, hiszen előreláthatóan alig lesz bevétele az egyházkerületnek a következő fél évben. A költségvetés-módosítást, valamint a 2021-es költségvetés-tervezetet az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta.

Gáll Sándor tanügyi előadó-tanácsos ismertette az egyházi tanintézmények 2021–2022-es beiskolázási tervét, majd Kovács István diakóniai előadó-tanácsos ismertette a marosvásárhelyi Csiha Kálmán Egyesület ügyét, amelyben azt kérik, hogy az egyházkerület vegye ernyője alá az egyesületet, és engedje meg, hogy a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban lehessen annak székhelye.

Az Igazgatótanács döntött a Nagyenyedi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának a kéréséről is, hogy a hivatal alatti helyiségek bérének egy részét kaphassák meg – ebből az irodahelyiségek fenntartását tudnák finanszírozni. A testület ugyanakkor elfogadta két cég megvásárlását is teljes ingatlanállományával, amelyek egy zeteváraljai tábortelket fogják rendezni. Ezen a telken ugyanakkor nemcsak ifjúsági rendezvényeket lehet majd lebonyolítani, mint a Válts Irányt! IKE Fesztivált, hanem év közben kereskedelmi tevékenységet is folytatnak, amelyek szükségesek a tábortelek fenntartásához. Gáll Sándor az igazgatótanácsi ülésen ismertette a nyári, katekétikai céllal szervezett táborokat, amelyeknek elsődleges célja, hogy a gyerekeket bekapcsolja a gyülekezeti vérkeringésbe.

Az igazgatótanácsi ülés végén Kató Béla püspök megköszönte a január 1-től nyugdíjba vonuló Gyenge János előadó-tanácsos szolgálatát, amelyet 30 éve végez az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában és Igazgatótanácsban. Ugyanakkor megköszönte Dézsi Zoltán ügyvezető főgondnok szolgálatát is, aki az elmúlt két évben volt a püspök társa az egyházvezetésben. Az ügyvezetői szolgálatot a következő két évben Tőkés Zsolt főgondnok, a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium igazgatója fogja ellátni.