Ökumenikus Gyermek Világimanap

2016. március 6-án a Kolozsvári Református Kollégium díszterme ismét megtelt nyüzsgő gyermekek vidám csicsergésével. A Kolozsvári Református Egyházmegye Nőszövetsége megszervezte az első Ökumenikus Gyermek Világimanapot. Gyermekek és az őket elkísérő lelkipásztorok, vallástanárok, gyermekmunkások, szülők, nagyszülők gyűltek össze erre a különleges alkalomra, közel százan voltunk.

Ökumenikus Gyermek Világimanap

A világimanapot Szőllősi Etelka vallástanár ismertette, majd átadta a szót Korodi László földrajztanár úrnak, akinek köszönhetően betekinthettünk,  a 2016-os programot író kubai keresztyének életébe. A tanár úr előadását Deák Áron és Kun Arianna (Attitude Dance Studio) tették színesebbé , akik kubai táncot mutattak be. Ezt követően  Dr. Bibza Gábor esperes úr, segédjével Farkas Orsolyával interaktív igehirdetés által tolmácsolták Isten Igéjét a Márk 10:14 alapján: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa”. Az istentisztelet zenéjét Deák Ildikó vallástanár vezette, besegítettek Vidám Richárd – orgona, Miske Emese – gitár, Rácz Szabolcs – dob/gitár és a gitáros gyermekek: Vajda Naomi Angéla, Campeanu Melissza, Jenei Raymond. A szeretetvendégségen minden résztvevő megízlelhette Kuba gyümölcsienek ízét, illetve gyermek Mojitót ihatott. Varga Ibolya vallástanár vezetésével Tóth György teológus-pedagógus és az önkéntes bentlakó diákok besegített a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában. Végtelenül hálásak vagyunk Istennek minden munkatársért, a Kolozsvári Református Kollégiumnak a befogadásért. Köszönjük.

 

A szervezők nevében,

Szőllősi Etelka nőszövetségi elnök