Nyílt nap a Teológián 

A teológiai képzést népszerűsítő nyílt napot tartottak a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében március 8-án. A második alkalommal megszervezett eseményen százötvenöt 9-12. osztályos diák és tizennégy kísérő tanár, lelkipásztor vett részt. Ez egyházak szerint 92 erdélyi, 24 királyhágómelléki református és 39 unitárius diákot jelent. 

Zsúfolásig telt érdeklődőkkel a KPTI díszterme 📸 Kiss Gábor

A középiskolás diákokat a KPTI zenészcsapatának zenés összeállítása fogadta, majd a nyílt nap Telegdi István hatodéves teológus hallgató áhítatával vette kezdetét, aki a Jn 15, 12-17 verseit olvasva vázolta a lelkipásztori szolgálat alapját. „A megbízásunk kulcsa abban rejlik, hogy szívvel, lélekkel elkötelezzük magunkat az általunk oly nagyon szeretett hivatás mellett.” – fogalmazott.  

Az áhítatot dr. Kovács Sándor rektor köszöntője követte, aki a Róm 11, 29 versét olvasta, majd egy fórumbeszélgetésre került sor, ahol Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke személyes életútját tárta a diákok elé. A püspök hangsúlyozta, az isteni elhívás ráeszmélésének fontos része az önismeret, amely segít felismerni magunkban azt az elköteleződést, amelyet egy közösségért tennénk. Ebben a döntésben sokat segíthet egy hiteles személy jelenléte is, aki példát mutat, aki terelget a választott úton. A diákság kérdésére, miszerint várható-e változás a felvételi női helyeit illetően, a püspök a lelkészházaspárok nehézkes elhelyezésére, a hivatás összetettségére utalt.  

Kató Béla püspök saját életéből hozott példákkal szemléltette az elhívást. 📸 Kiss Gábor

Mint arról Kató Szabolcs Ferencz adjunktus, az esemény egyik szervezője beszámolt, már a regisztráció során kiderült, hogy a nyílt nap nagy érdeklődésnek örvend majd, így a programpontokat folyamatosan alakították, bővítették. Céljuk az volt, hogy valami olyasmit adjanak át a diákoknak, amely a lelkészi hivatás felé hívja őket, vagy csak egyszerűen szorosabbra fűzi az egyházzal való kapcsolatukat. A köszöntések után a középiskolások a nap folyamán csoportokra osztva két próbaórát hallgattak meg, majd megtekintették az intézet termeit, könyvtárát és bentlakását, ezt követően pedig beszélgettek a teológus hallgatókkal, mindezzel bepillantást kapva a teológiai képzés mindennapjaiba.  

A szervezők az előadások témáival igyekeztek a hitélet és a lelki-szellemi egészség fejlesztésére, Éles Éva a Hivatástudat egy fedél alatt. Mária és Márta történetének aktualitása címmel tartott előadást, Kató Szabolcs Ferencz pedig Mózes első könyvének igei üzeneteibe nyújtott betekintést. Simon János a szülőktől való leválás nehézségeit ecsetelte, Horváth Levente interaktív óráján pedig Istenkép és önkép címszó alatt beszélgetett el a diákokkal.  

Négy tanár tartott próbaórákat az érdeklődő diákoknak. 📸 Kiss Gábor

A teológus hallgatókkal való kötetlen beszélgetés során a tanulók főként a teológus, illetve lelkipásztori léttel, a teológiai tanulmányokkal és a diákélettel kapcsolatos kérdéseket tettek fel. Mint elmondták, a nyílt napon legfőképpen az egyetemisták életét, a tanórák menetét, az épületet és a tanárokat szerették volna jobban megismerni. A szervezők mindvégig törekedtek ezek bemutatására, célkitűzésük megvalósulni látszott, a diákok a közösség és épület adta barátságos hangulat mellett a próbaórák hasznosságát, a tanárok közvetlenségét emelték ki.  

„Van bennem egy kis feszültség, de jól esik olyan közösségben lenni, akik tagjairól tudom, hogy hasonló az érdeklődési körük” – fogalmazott Fazakas Mihály 11. osztályos tanuló, aki Székelykeresztúrról érkezett a nyílt napra. Hozzátette, a próbaórán hallottak segítettek az iskolában kialakult gondolatai kibővítésében. Szántó Bíborka 9. osztályos tanuló lelkészgyermekként érkezett az eseményre a Kolozsvári Református Kollégiumból. Az előtte szólóhoz hasonlóan a próbaórát emelte ki, ahol a már korábban tanult dolgokról hallhatott, ezen alkalommal azonban sikerült ezeket jobban megértenie. Ezen kívül az intézet otthonosságát, a benne tevékenykedők barátságos fogadtatásását említette. Mint elmondta, a lelkészi pálya azért vonzza, mert az Urat szolgálhatja. „Szüleim is lelkészek, látom, hogy milyen szép és tartalmas ez az életforma; a közösség is tetszik, tudom, hogy szívesebben tartoznék egy hívő közösségbe, mint akárhova máshova. Ma sok kérdésemre választ kaptam, most már jobban vágyom ide, mert tudom, nem lenne hiábavaló.” Bene Attila Balázs marosvásárhelyi diák is letisztult gondolatokkal érkezett, már eldöntötte, hogy lelkész lesz. A nyílt napon tapasztaltakból Horváth Levente professzor óráját emelte ki, az órán tapasztalt közvetlenség miatt: „A professzor úr úgy tudta megmozgatni a diákságot, hogy közben tudását is átadta.”  

A nyílt nap előkészítésében a KPTI tanárai és diákjai egyaránt részt vettek. 📸 Kiss Gábor

A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara a diákoknak további délutáni tevékenységet szervezett, ahol Kovács István püspökkel beszélgettek az egyház Püspöki Hivatalában. Ezt követően a diákok Koppándi Botond előadását hallgatták meg, majd Nagy Norbert hatodéves hallgató áhítata következett. A nyíl napot egy közös vacsora, majd kötetlen hangvételű kvíz-est zárta.