Nyárádmentiek hódították meg a kincses várost

Fadrusz János és gróf hídvégi Mikó Imre születésnapja között, szeptember 3-án gyülekezeti kirándulás keretében Kolozsvárt látogatta meg Nyárádszentlászló és Nyomát református közössége. Az egyházi és kulturális utazáson más felekezetűek is erősítették a közösséget.

“Ittlétem majdnem három évének tapasztalata azt erősítette meg bennem, hogy nem csak az egyénnek, hanem a közösségnek is ki kell néha lépnie a megszokott környezetből, mert az egyénhez hasonlóan a közösség is bele tud fásulni a megszokottba. A komfortzónán kívül pedig mindig történik valami izgalmas, valami meghatározó élmény, ami nem hagy beleroskadni az állandóságba” – fejtette ki meglátását a gyülekezeti kirándulással kapcsolatban Nagy Norbert-Levente, Bede, Szentháromság, Nyárádszentlászló és Nyomát gyülekezeteinek lelkipásztora.

📸 Nagy Norbert-Levente

A nap egy majdnem két órás felfedező úttal kezdődött a Házsongárdi temetőben, ahol Gergelyné Tőkés Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány igazgatója kalauzolta a csoportot, bemutatva Kolozsvár és egyben Erdély nagy elődeit, akik sokat tettek népünkért, kultúránkért és történelmi egyházainkért. A közösség ezalatt betekintést nyert az alapítvány működésébe, és megcsodálhatta a Házsongárdi temető legértékesebb síremlékeit a Mikó-Rhédey sírbolttól kezdve, a nem rég restaurált Bethlen-kriptán keresztül, Kós Károly nyugvóhelyéig.

📸 Nagy Norbert-Levente

A második programpont a Farkas utcai református templom látogatása volt, ahol Szabó Eszter, a belvárosi gyülekezet egyik presbitere ismertette a templom történetét, a legizgalmasabb eseményekbe is beavatva a látogatókat. Az ismertetőt megelőzően a gyülekezet egyik orgonistája, Gombár Árpád szólaltatta meg a templom lenyűgöző barokk orgonáját, s a rövid orgonajátékot követően a hangszer kíséretében a 42. zsoltárt énekelték el.

📸 Nagy Norbert-Levente

Kolozsvár központi református templomától a Bocskai-térre jutva Kovács Mária Márta és Tamás Iringó ismertette a Református Múzeum munkáját, és közben néhány kiállított klenódiumot, textíliát is szemügyre vehették a nyárádmentiek.

📸 Nagy Norbert-Levente

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet konviktusán elfogyasztott kiadós ebédet és rövid pihenőt követően az intézmény ifjúsági lelkésze, Sógor Árpád mutatta be az épület és a lelkészképzés történetét, és azoknak néhány érdekességét.

📸 Nagy Norbert-Levente

Innen a központba mentek és megcsodálták annak impozáns épületeit. Ezáltal a város egyházi és kulturális életének jobb megismerésére volt lehetőség. Ezek közül a sok előkelő vendéget ellátó Bánffy-palota ragadta meg a csoport figyelmét, majd Fadrusz János világkiállítást nyert Mátyás-szoborcsoportja előtt is mindenki elkészítette a maga kis fényképét, ami elengedhetetlen tartozéka a kincses város látogatásának. Közben a külső-belső restauráláson átesett és augusztusban felszentelt Szent Mihály-templomot, Kolozsvár egyik ékkövét is szemügyre vette a nyárádmenti csoport.

📸 Nagy Norbert-Levente

A Karolina téren annak egyházi, kulturális és világtörténeti jelentőségével ismerkedett Nyárádszentlászló és Nyomát csapata.

Utolsó egyházi és kulturális értékként a Kós Károly által tervezett Kakasos templom látogatása volt kitűzve célul, amelyet a kiránduló gyülekezetek lelkipásztora mutatott be, aki korábban a Kakasos templom segédlelkészeként is szolgált.

📸 Nagy Norbert-Levente

A napot a sokak által áhított Botanikus kert megtekintése zárta.

,,A program nagyon sűrűre és bőségesre sikerült, ami sok fizikai erőt kívánt, de az Úrtól erőnkön felül való erőt kaptunk ehhez a nem mindennapi élményhez” – összegezte Nagy Norbert-Levente, aki sajnálatát fejezte ki azért, hogy a négy gyülekezetből egyelőre csak kettőt sikerült megszólítani ezen a téren, de bizakodik abban, hogy ez az alkalom egyben népszerűsítője is lesz a következő ilyen közös kimozdulásoknak.