November 8-ra halasztották a döntést a Mikó-ügyben

Elhalasztotta a döntés kihirdetést a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ingatlanainak visszaszolgáltatása ügyében. Az új dátum november 8. – tájékoztatta az MTI-t a bíróság szóvivője.

Az Erdélyi Református Egyházkerület hazai szinten végső lépésként fordult a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszékhez, miután a restitúciós bizottság elutasította a visszaszolgáltatási kérését, majd a Brassói Ítélőtábla első fokon visszautasította azt.

November 8-ra halasztották a döntést a Mikó-ügyben

Az egyházkerület erős érvekkel támasztotta alá az iskola ingatlanaira való jogosultságát, komoly jogtörténeti tudományos vizsgálatot végzett, amelynek eredményeit, a zárt dossziék dokumentumanyagát, a felmerült jogi problémákat, érveket október 22-én ismertették a sajtó képviselőivel.

Összefoglalva az érvelés főbb pontjai:

  • A monarchia idején hatályos egyházi jog kimondja: a kollégiumok az egyház testéhez tartozó intézmények, csak használják az egyházi vagyont.
  • Az igazságügyi miniszter 1911-es rendelete, amely kimondja, hogy az akkori telekkönyvezési mód valóan elterjedt, de nem vonja kétségbe az egyház tulajdonjogát, és megengedi, hogy az korrigálhassa a telekkönyveket.
  • Szintén a monarchia idején tisztázzák, hogy ha korrekciót kér valaki, nem történik tulajdonátruházás, a régi és új telekkönyv alapján is az egyház a tulajdonos.
  • Az impériumváltás után a román állam elismeri, hogy a magán oktatási intézményeknek nincs önálló jogi személyisége, a Mikó működési engedélyének kibocsátásával pedig elismeri tulajdonosként az egyházkerületet.
  • Az államosítás előtt maga a kollégium is azt nyilatkozza, hogy nincs saját jogi személyisége, az államnak pedig az egyházkerülethez kell fordulnia a tulajdonjogi kérdésekben.
  • Az államosítási dekrétum a református egyházzal szemben érvényesíti az államosítást, nem az iskolával szemben.