Nőszövetségi Találkozó Medgyesen

2017. május 13-án került megrendezésre – a Medgyesi Református Egyházközség szervezésében – a Brassói Református Egyházmegye Nőszövetségi Találkozója, ahol 15 gyülekezet (Balázstelke, Bodola, Bürkös, Brassó I., II. és III., Erzsébetváros, Kőhalom, Medgyes, Mihályfalva, Nagyszeben, Négyfalu, Olthévíz, Küküllőalmás-Somogyom, Vízakna) mintegy 130 képviselője gyűlt össze.

A regisztrációt követően az egyházmegye nőszövetségi elnöknője, Kassay Judith Katalin ünnepélyesen feltűzte a szalagokat a gyülekezetek nőszövetségi zászlajára. 

Nőszövetségi Találkozó Medgyesen

Az ezt követő istentiszteleten Könczei Katinka, a Brassó Belvárosi Református Egyházközség gyakornoka hirdette Isten Igéjét a Róm 1,17b alapján. Igehirdetésében hangsúlyozta, hogy az evangélium egyetlen lehetséges utat hagy az embernek az életre, az pedig a hitből való élet. Így vonja le Pál a konklúziót: „Az igaz ember pedig hitből él.” Megértve az evangéliumot, az ember rádöbben arra, hogy rászorul Isten kegyelmére az élete minden szakaszában. Miért? Mert bűnös!  A hit, az Istentől lenyúló kar, ami megragadja az embert. A hit Isten iránti bizalom. Hit nélkül nem lehet megfelelni Istennek. Hit nélkül nincs bűnbocsánat, nincs üdvösség, nincs örök élet! Közösség nélkül nincs hitgyakorlás. Miért kell közösségbe járni? Mert Isten maga is közösség, és Ő mindig közösséget akar teremteni velünk. A nőszövetségi találkozó is jó alkalom arra, hogy e közösségben is épüljön és erősödjön a hit!

Az istentiszteletet követően, a helyi lelkipásztor, Székely Zoltán Márton köszöntötte az egybegyűlteket. Áldáskívánásként a 133. zsoltárból idézett: „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” Továbbá, röviden beszámolt a város és gyülekezet történetéről, ismertette a napi programot.

Nt. Szegedi László, a Brassói Református Egyházmegye esperese köszöntő beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a Reformáció 500. évében újra kell gondolni az életünket. A résztvevőket arra bíztatta, hogy fogalmazzanak meg 500 érvet, hogy miért hisznek. Legyen 500 álmuk, amit teljesítenek. Tanuljanak meg 500 bibliai Igét. Legyen 500 hét, amikor Istennek szolgálnak stb.

A köszöntő beszédek és számbavétel után, Márk László Gyula, négyfalusi református lelkipásztor, gyülekezete egyik tagjának, Posztós Lenke: Lélekvirágaim c. verseskötetét mutatta be. A szerző, verseiben Isten szeretetéről ír, rácsodálkozva az Ő kegyelmére és irgalmára. Magáról így vall: „Magamról, csak annyit mondhatok, az Úrnak megtért lánya vagyok. Szeretem a természetet, minden állatot, mindent, amit Isten keze alkotott. Jellemem: őszinte, vidám, nyílt a barátságra, érzékeny, s érdekkel figyel a csodákra. Az emberekről – mit felelhetek? Az igazak közt, boldogan járok-kelek. És, hogy a többivel, hogyan is állok? Megvallom, itt még egy csodára várok! Gondolataimról, ha nincs kinek szólnom, veszem a tollat és versbe foglalom. Minden ember, aki egyet érez velem, az nekem is barátom, nekem is testvérem. Ha netalán úgy tűnik, hogy szűkszavú voltam, verseim majd többet elmondanak rólam.”

Nőszövetségi Találkozó Medgyesen

A program népdalénekléssel folytatódott, Vajda Szilvia kisiskolás előadásában. Majd a marosvásárhelyi vonósnégyes, Tiberius Quartet (Molnár Tibor – hegedű, Lokodi Károly – hegedű, Molnár József – brácsa, Zágoni Előd – cselló) koncertjére került sor W. A. Mozart és J. Brahms műveiből.

A délelőtti lelki táplálékot, a testi táplálék elfogyasztása követte a Traube étteremben, ahol tombolázásra is sor került. A helyi evangélikus templom meglátogatása után, Dr. Lukács Olga, a BBTE Református Tanárképző Kar dékánja Erdélyi református nagyasszonyok címmel tartott előadást. Az előadó egy kérdéssel indított: Vajon mitől nagyasszony valaki? Másokért tesz, segítőtárs stb. Belső tulajdonságai teszik emberré az embert. Az előadásban Lorántffy Zsuzsanna, Lónyai Anna és Bornemissza Anna fejedelemasszonyok, valamint Petróczi Kata Szidónia (első, magyar) költőnő életéről hallhattak a résztvevők. Az említett asszonyokban közös: hűség a családhoz, az egyházhoz és a nemzethez. Kitartottak a megpróbáltatások idején. Hithű reformátusként támogatták az egyházat, az iskolákat és a könyvnyomtatást. A bodzaszezon közeledtével, az előadó egy bodzafánk receptet ajánlott és olvasott fel Lorántffy Zsuzsanna receptkönyvéből.

Végezetül, az esperes és a helyi lelkipásztor zárószavaikban megköszönték mindazoknak a segítségét, akik támogatták a találkozó létrejöttét. A továbbiakban, alternatív programként városlátogatásra volt lehetőség.

A résztvevők egy-egy könyvjelzőt, Igés kártyát és szív alakú kispárnát kaptak útravalóul. Szeretettel gondolnak vissza az együtt töltött áldott napra. Köszönetet mondanak a házigazda gyülekezetnek. Isten áldását kérik életükre és szolgálatukra, az Ige szavával: „A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!” (Fil 4,23).

Könczei Katinka