Nőszövetségi találkozó Kercseden

Május 31-én, vasárnap du. 3 órától tartotta a Tordai Református Egyházmegye Nőszövetsége az idei találkozóját. A konferencián az egyházmegye 10 egyházközségéből (Alsó-Felsőszentmihály, Ajton, Detrehemtelep, Ótorda, Újtorda, Aranyosegerbegy, Aranyospolyán, Harasztos, Kercsed, Bágyon) 70-en vettek részt.

Nőszövetségi találkozó Kercseden

Az istentisztelettel kezdődő találkozón az igét a rendezvényt befogadó Kercsedi Református Egyházközség lelkipásztora, Oláh Mátyás hirdette Jób 38:16-18 alapján. Ezután Mihály Zsuzsanna egyházmegyei nőszövetségi elnöknő köszöntötte az egybegyűlteket. A köszöntések rendjén a találkozón jelen levő Mihály Lajos, A Tordai Református Egyházmegye esperese is szívélyesen üdvözölte a jelenlévőket.

Nőszövetségi találkozó Kercseden

A konferencia dr. Péter Éva tanárnő előadásával folytatódott, aki a családban történő zenei nevelés fontosságát hangsúlyozta. Kodály Zoltán szavaival bíztatta az asszonyokat: „az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a gyermek zenei nevelése.” Az általa hozott dallampéldákat megtanulta és együtt énekelte a gyülekezet.

Nőszövetségi találkozó Kercseden

Ezután Boros Erzsébet búzásbocsárdi tiszteletes asszony gyönyörködtette a nőszövetség tagjait énekével, népdalokat énekelt s közben azt is elmesélte, hogy hogyan szeretteti meg a zenét saját gyermekeivel.

Nőszövetségi találkozó Kercseden

Az esemény templomban zajló részének a végén Vitus-Bulbuk Emese, az Ajtoni Református Egyházközség nőszövetsége nevében átadta az egyházmegye nőszövetségi zászlóját a helybéli lelkipásztor-házaspárnak, amelyet a következő találkozóig a kercsedi egyházközség nőszövetsége fog őrizni.

Nőszövetségi találkozó Kercseden

A találkozó szeretetvendégséggel zárult a parókia udvarán.

Nőszövetségi találkozó Kercseden