Nőszövetségi nap Kézdimárkosfalván

Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a mienk!!!!

„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz” .Kor.12,9.

Kálvin-harmadik napja:

Nőszövetségi nap Kézdimárkosfalván

 

Mosolygós vidám asszonyok gyűltek össze július 29 –én , szerdán a kézdimárkosfalvi templom udvarán a Kálvin-hét keretében szervezett nőszövetségi konferenciára. Regisztrációt követően a templompadokat megtöltő asszonyok Kászoniné Fejős Gabriella nagysolymosi lelkipásztornő a 2. Korinthus 12, 9 alapján történő igehirdetését hallgatva elgondolkodtak azon, hogy a látszólagos törékenység mögött a nőnek sokszor óriási ereje van, mert Isten úgy teremtette, hogy a gyermekszülés fájdalmát is elviselje, erőt kapott arra, hogy karjaiban hordozza gyermekét, s olyan lelki terheket viseljen el, melyek alatt számos erősnek tűnő férfi összeroppanna. A felolvasott Ige női mivoltunkban szólít meg-fogalmazott a lelkésznő. Pál apostol is az erőtlenségben tapasztalta meg Isten mindenre elégséges kegyelmét és erejét. A gyengeség Isten közeli állapotot feltételez, míg az erős ember előbb utóbb saját magára lesz büszke. Isten ereje ad erőt a benne bízóknak-szólt a bátorítás.

Nőszövetségi nap Kézdimárkosfalván

Igehirdetés után a vendéglelkész éneket tanított, majd Orbán Judit lelkésznő köszöntötte a jelenlevőket, bemutatva az Udvarhely melletti faluból érkezett igehirdetőt. Pap Zsolt helybéli lelkipásztor köszöntése után Nt.Balogh Zoltán esperes köszöntötte a jelenlevőket, Isten áldását kérve az egybegyűltekre. A szörcsei nőszövetség elnöknője, Benedek Szilvia átadta az Egyházmegyei Nőszövetség zászlóját a márkosfalvi nőszövetség képviselőinek, akik egy évig őrzik, majd továbbadják  a soron következő alkalmon.

Somfalvi Edit teológiai tanár Református értékrendünk címmel interaktív előadást tartott, melyen a nőszövetségi tagok kisebb csoportokban megbeszélték azt, hogy mik azok az értékek, melyek fontosak, amelyeket az őseink átadtak nekünk és melyek a jövőre nézve is biztos támaszt jelentenek. A két részes előadás szünetében kávé és kürtőskalács várta a barátkozó, beszélgető asszonyokat, akik a nőszövetségek által hozott kézimunkákból vásárolhattak. Az előadás összefoglalásaként a tanárnő elmondta, hogy érdemes a régi értékek mellett megmaradni, mert őseink e mellett kitartva, ezt nekünk megőrizve tették lehetővé nekünk azt, hogy ma itt éljünk.

Nőszövetségi nap Kézdimárkosfalván

Előadást követően a jelenlevők imaláncot alkottak Aczél Dóra élményterápiás szakemberért, az egyházmegyében zajló fogyatékkal élőknek tartott közösségi alkalmak támogatójáért, aki súlyos műtét előtt áll.

Orbán judit, a Kézdi Orbai Egyházmegye Nőszövetségének alelnöke a további tevékenységeket és programokat ismertette, majd a helyi gyülekezet által szeretettel adott finom ebéd zárta az együttlétet.

Biró Erika