Nőszövetségi konferencia Olthévízen

2015. május 16-án a Brassói Református Egyházmegye 17 gyülekezetéből ( Alsórákos, Balázstelke, Bukarest, Bürkös, Brassó I, II., Homoród, Keresztvár, Kőhalom, Medgyes, Nagymoha, Nagyszeben, Négyfalu, Olthévíz, Ploiesti, Vízakna, Zernyest ) érkeztek nőszövetségi képviselők és lelkipásztorok Olthévízre. A Hévízi Unitárius Nőszövetség küldöttségével és a helyi református résztvevőkkel együtt kb. 100-an vettek részt a konferencián, amely de. 10 órakor kezdődött a református templomban.

Az egybegyűlteket az olthévízi gyerekek furulyacsoportja köszöntötte egy rövid műsorral, majd áhítat keretében Nagy-Veress Hajnal zernyesti református lelkésznő hirdette Isten Igéjét János ev. 19, 25-27 alapján. Jézus haláltusája közben sem feledkezett meg édesanyjáról, legifjabb tanítványának, Jánosnak a gondjaira bízta, aki magához vette és a hagyomány szerint Efézusban temettette el Máriát. Jézus értünk kihullott vére új vérségi kapcsolatot teremt a keresztyének között, mely egymás iránti őszinte felelősségre és gondoskodásra indít bennünket. Az áhítatot egy szép magyar áldás zárta, a verset Ambrus Ibolyka olvasta fel, a jelenlévők pedig ajándékba kapták a fénymásolt szöveget. 

Nőszövetségi konferencia Olthévízen

Az áhítat után Sylvester Aba helyi lelkész bemutatta az olthévízi református templomot, gyülekezetet. Erre az alkalomra az úrasztalát az Árva Bethlen Kata grófnő adományozta hímzett terítővel és úrvacsorai kelyhekkel, tálakkal terítették meg, melyeket az érdeklődők megcsodálhattak, hisz igazi ritkaság a közel 250 éves terítő. 

A rövid bemutató után a Brassói Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöknője, Kassay Judith brassói tiszteletes asszony köszöntötte az egybegyűlteket, ismertette a konferencia programját, majd a Nőszövetség terveiről beszélt. Saját kezűleg készített origami virággal ajándékozta meg a vendégfogadó gyülekezetet, az igehirdetőt és az előadót, a résztvevőket pedig egy–egy Árva Bethlen Kata emlékére készített könyvjelzővel.

Kávészünet következett, amelyet a parókia udvarán épült teraszon tartottak Itt keresztyén tartalmú könyveket, tombolajegyet lehetett vásárolni. 

A kávészünet után a résztvevők újra átvonultak a templomba. Itt sor került Beke Boróka lelkésznő előadására, Szakadoznak a kötelékek? címmel. Az egy órás vetített előadást nagy érdeklődés övezte, hisz mindannyiunk kérdéseire kereste az előadó a biblikus választ. Ahogy nincs teljesen egészséges ember, úgy nincs teljesen problémamentes emberi kapcsolat sem. A családi kötelékek bizony szakadoznak, de a megoldás nem a szakítás, hanem a változtatás. Mindenki tud változtatni azon a rosszon ami rajta múlik, mert a problémás kapcsolatok sose egy ember miatt alakulnak ki, hanem mindenki téved valahol. Ezt nehéz felismerni és beismerni, de ez a javulás kiindulópontja. 

Az előadás után Szegedi László esperes úr köszöntötte a résztvevőket, egy lelkésznők által írt áhítatos könyvet és egy nők számára Marosvásárhelyen szerkesztett keresztyén magazint ajánlott az egybegyűltek figyelmébe. 

A teraszon a tombolatárgyak gazdára találtak, sokan sajnálkoztak, hogy nekik már nem jutott tombolajegy. A bevételt, 280 lejt, a hévízi nőszövetség kapta. 

Nőszövetségi konferencia Olthévízen

A konferencia közös ebéddel folytatódott a kultúrotthonban, itt finom leves, tarhonya, bográcsban készült pörkölt és házi kenyér, házi sütemény várta a vendégeket. Különlegessége az ebédnek az volt, hogy a parókia udvarán a bogrács körül férfiak szorgoskodtak, ők főzték a pörköltet. Így fogadták meg Pál apostol szavait: Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Galata 6, 2 

A finom ebéd után a teraszon Kassay Judith tiszteletes asszony papírból készült hajtogatott virágok készítésére tanította az érdeklődőket. Szép volt látni ahogy a fiatalabbak segítettek hajtogatni, ragasztani az idősebbeknek, hogy mindenki haza tudja vinni emlékül az origami virágját. 

Istennek hála egy nagyon szép és tartalmas napot tölthettünk el együtt. A program nem volt zsúfolt, bőven jutott idő ismerkedésre, beszélgetésre. A Kőhalmi Református Gyülekezet átvette a stafétát, vállalták, hogy jövőre ők szervezik meg a nőszövetségi konferenciát. Reméljük, sikerült hagyományt teremteni az egyházmegyében, hisz ezek a találkozások áldott alkalmai a testvéri közösség megtapasztalásának.


Forrás: Olthévízi Református Egyház