Női világimanap Küküllőszéplakon

A legnépesebb karibi sziget, Kuba állt a világszerte 2016. március első hetében megszervezett világimanap középpontjában. Erre az alkalomra a „Fogadjátok magatokhoz a gyermekeket, mert ezzel engem fogadtok be” témájú liturgiát több mint 20 kubai keresztény asszony közösen dolgozta ki. A küküllőszéplaki Pálffy Ágnes Nőszövetség lelkes csoportja nagy szeretettel készítette elő az eseményt, s e kis közösség tolmácsolta a kubai asszonyok imádságra szólító meghívását. Az eseményre sorra kapcsolódtak be az imaláncba Gógán, Gógánváralja, Bonyha és Héderfája nőszövetségei. A ritmusos, vidám trópusi dallamok az örök nyár birodalmába kalauzoltak bennünket, majd a helyi tiszteletes asszony tolmácsolásában megismerhettük az egzotikus Kubát. A modern technikának köszönhetően láthattuk Kuba színes növény- és állatvilágát, lakosságának és kultúrájának sokszínűségét. A vallási viszonyok bemutatásából kiderült, hogy a kubai lakosság nagy része római katolikus, emellett számos protestáns felekezet, valamint zsidó és muszlim közösség egyaránt megtalálható. Jó volt hallani, hogy Kubában a lakosság legnagyobb arányát a gyermekek teszik ki, akiket nagyon szeretnek és nagy becsben tartanak. 

Női világimanap Küküllőszéplakon

A kubai asszonyok életét a helyi fiatal lányok, valamint asszonyok ismertették, kiemelve Isten jelenlétének fontosságát az iskolában, a munkahelyen vagy a szántóföldeken. A nőszövetség tagjai a kubai asszonytestvéreink bűnvalló, bűnbocsátó, valamint hálaimáit tolmácsolták számunkra. Ezt követően Nagy Orsolya dányáni református tiszteletes asszony hirdette Isten igéjét Márk 10,13-16 evangéliuma alapján. Prédikációjában figyelmeztetett bennünket arra, hogy gyermekeink Isten ajándékai, ne csak földi jóval halmozzuk el őket, ne csak táncórára vagy fociedzésre vigyük el őket, hanem időben teremtsünk lehetőséget arra, hogy megismerhessék és személyes barátságot köthessenek az Úr Jézussal.

A továbbiakban megtudhattuk, hogy egykoron a spanyol gyarmati uralom ellen küzdő szabadságharcosoknak titkos üzeneteket írtak egyes asszonyok a gyömbérliliom szirmaira. Ezért ez a virág, amely az élet szépségének a szimbóluma, bátorítást jelent a kubai asszonyok számára a vállalt kötelezettségeik teljesítésében. Vendégeink érkezéskor egy papírból készült gyömbérliliomot kaptak, melyre személyes kötelezettségvállalásukat kell ráírniuk. Ezzel a felajánlással életüket Isten szolgálatába ajánlják fel. 

Ünnepségünk záróakkordjaként Csepán Levente helyi lelkipásztor megköszönte az Alsó-Küküllő mentéről érkezőknek, hogy bekapcsolódtak ebbe az imaláncba, melynek köszönhetően újból gyermeki tisztasággal csodálkozunk rá Isten nagyságára. 

 

A Pálffy Ágnes Nőszövetség