Nem lehet más támaszunk, mint maga Isten

A koronavírussal kapcsolatos teendőkről tájékoztatott az egyházkerület vezetősége


A koronavírussal kapcsolatos teendőket és megelőzési lehetőségeket ismertette Kató Béla püspök, Kántor Csaba püspökhelyettes és Ballai Zoltán gazdasági előadó-tanácsos csütörtökön, március 12-én Kolozsváron, a Püspöki Hivatalban tartott sajtótájékoztatón. Az egyházkerület ajánlásokat, javaslatokat tett a presbitériumoknak, hogy saját gyülekezeteikben hogyan tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Az ige hirdetése azonban nem állhat meg: kisebb közösségekben, egyénileg, illetve a média felületein továbbra is szól majd az üzenet és az ima.

Az állam feladata, hogy a felmerült helyzetet kezelje, megtegye intézkedéseit, ehhez pedig az egyházkerület elfogadóan és segítően viszonyul – jelentette ki Kató Béla püspök a sajtótájékoztatón. Fontos, hogy a gyülekezetek megtegyék a szükséges lépéseket és óvintézkedéseket: halasszák el nagyobb létszámú rendezvényeiket, kiemelten figyeljenek oda az úrvacsoraosztásra, lehetőleg kisebb közösségekben gyülekezzenek. Emellett az egyházi intézmények, iskolák, kollégiumok is bezártak. Az alkalmon elhangzott: a jelenlegi válságos időkben csakis Isten lehet a hívek támasza.

Nem lehet más támaszunk, mint maga Isten

„Minden sorsfordító időben a hitvallásunk a Heidelbergi Káté első kérdésére adott válaszunk kell hogy legyen, amikor arra a kérdésre, hogy mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod, a válaszunk mindig ugyanaz: akár élünk, akár halunk, nem önmagunké, hanem a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyunk, ő vigyáz és visel gondot rólunk” – áll az egyházkerület által kiadott felhívásban. Kató Béla püspök szerint ehhez kell igazítanunk gondolatainkat, az egyház pedig ahogy tud, igyekszik segíteni.

A püspök arra is felhívta a figyelmet, hogy nem először van vészhelyzet, járvány egyházunk történetében. Számtalan ilyen esettel nézett szembe a közösség, így katekézisünkben is megvannak az utasítások a keresztyén ember viselkedésével kapcsolatban: aki beteg, tartózkodjon a közösségtől – nekik az úrvacsorát otthon szolgáltathatják ki. „Egyházunkban az a rendelet, hogy nem központilag határozzuk el az istentiszteletek idejét és helyét, az a helyi presbitériumok feladata. Nem lehet teljesen lemondani az istentiszteletekről, de a formáról, időről a helyi közösségek döntenek, figyelembe véve a hatóságok rendeleteit. Az alkalmaknak rengeteg változata lehet – szabadtéri, kültéri, kisebb közösségekben, házaknál –, de beszünteti nem lehet. A közösségek hozzák a döntést, mi ajánlásokat fogalmazunk meg” – mutatott rá Kató Béla.

Programok szempontjából zsúfolt időszak elé néznek a gyülekezetek, hiszen következnek a konfirmációk, tavaszi programok, amelyeken nagy tömegek gyűlnek össze. Az egyházkerület ajánlata, hogy a presbitériumok halasszák el a konfirmációt pünkösdre vagy még tovább, és ne tartsanak kátéórákat, vallásórákat sem, hiszen iskolába sem mennek a gyerekek. Az úrvacsoraosztás alkalma is elmaradhat húsvétkor, nem kötelező megtartani. Egyes gyülekezetekben külön poharakban osztják a bort, de inkább a halasztás vagy az otthon kiszolgáltatott betegúrvacsora a javasolt megoldás. A pünkösdig tervezett alkalmak, rendezvények, mint a május 23-i marosvásárhelyi Református Egység Napja, a püspöki vizitációk, anyák napja, illetve egyéb rendezvények is elmaradnak.

Nem lehet más támaszunk, mint maga Isten

„Fokozottabb igényük is van az embereknek, hogy lelki vigasztalást és erőt adjunk nekik, ezért kértük fel a média képviselőit, hogy szolgáltassanak igei táplálékot az embereknek” – fogalmazott Kató Béla, majd köszönetet mondott a partnerséget vállaló médiaorgánumoknak, hogy vasárnaponként közvetítik majd az istentiszteleteket. „Híveinket arra buzdítjuk, hogy családi körben, egyénileg is hordozzák imádságban kisebb közösségeiket és a világot. Kérjük Istent, hogy ha lehet, távoztassa el tőlünk ezt a bajt” – hangzott el.

Ballai Zoltán gazdasági előadó-tanácsos elmondta: fontosnak tartják, hogy az evangélium és az üzenet hirdetése ne maradjon el a jelenlegi helyzetben sem. Éppen ezért arra kérték a hangzó média képviselőit, hogy vasárnaponta félórás vagy egyórás istentiszteletet közvetítsenek.

A Kolozsvári Rádió 16:30–17:30 között, a Marosvásárhelyi Rádió 11 órától, a Friss Fm, a Prima Rádió és a Mix Fm 7:05–7:35 között, illetve székelyhon.ro oldalon, az Agnus Rádió pedig 12:10-től közvetíti az igehirdetéseket. Sok egyházközség Facebook-oldalán jelentkezik majd be élőben az alkalmakról. Március 15-én a Duna Tv a budapest-fasori református templomból közvetít istentiszteletet.

„Ha otthon is marad valaki, ne maradjon a vasárnapi ige nélkül, hiszen sok lehetőség van már a hallására” – hangsúlyozta Ballai Zoltán. Az egyházkerület egy közös imádságra való felhívást is megfogalmazott: „Különösen imádkozunk az orvosokért, ápolókért, a betegséggel sújtott családokért. Fontos tudniuk az embereknek, hogy van, aki imádkozik értük.”

Nem lehet más támaszunk, mint maga Isten

Az egyházkerület állandó kapcsolatban van a 15 esperessel, akiken át kommunikál a lelkipásztorokkal, presbitériumokkal, emellett egyházkerületi szinten egy válságstábot is létrehoztak, amely igyekszik válaszolni a felmerülő kérdésekre. A vezetőség jelezte a katasztrófavédelem felé, hogy igényli a tájékoztatást, a vallásügyi államtitkár pedig szintén biztosította a kerületet, hogy rendelkezésére áll.

A következő időszakra a református kollégiumok bezártak, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben is szünetel az oktatás, a bentlakásokból hazamehettek a diákok, illetve a kolozsvári Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium és Collegium Iuridicum, a marosvásárhelyi Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium is bezárt, hazaküldte diákjait. Mindhárom intézményben általános fertőtlenítést tartanak.

„Bízunk benne, hogy a gyülekezetek meg fogják találni a módját az istentiszteletek megtartásának” – fejtette ki a gazdasági tanácsos. A templomokban fertőtlenítést végeznek, a szolgálatokat, keresztelést, temetéseket elvégezhetik az egyházközségek, amennyiben megfelelnek az állam által előírt elvárásoknak.

Nem lehet más támaszunk, mint maga Isten

Kántor Csaba főjegyző kiemelte: „Igazodunk a református hitünk alapelveihez: feladatunk az igehirdetés és a tanítás, ugyanakkor a diakónia, a betegek gondozása és az egyházfegyelem is. Hisszük, hogy a gyülekezetek megértik és figyelembe veszik a felhívások, óvintézkedések sorát. Hangsúlyos szerepet kap most a médiában való jelenlét, és főleg az időseket kérjük, hogy tartózkodjanak a közösségben való megjelenéstől.” A püspökhelyettes-esperes rámutatott: a jelenlegi helyzetben a családi istentiszteletek is újra feléledhetnek, közös bibliaolvasás, imádkozás által fenntartható az igehirdetés. „Az egyházfegyelemhez tartozik, hogy alávetjük magunkat a törvénynek, és ezáltal óvjuk közösségeinket” – mondta el Kántor Csaba.

 

Az imafelhívás letölthető innen.