Nem a galaxis végtelenségében, hanem befele fordulva kell Istent keresnünk

Nem a galaxis végtelenségében, hanem befele fordulva kell Istent keresnünk

A reformációi emlékév minden hónapjában egyszer megnyílnak az Agnus Rádió kapui, és az érdeklődő hallgatók kolozsvári lelkipásztorok közreműködésével keresik a világban történő eseményekre, aktuális kérdésekre a választ, keresztény szempontból világítva meg azokat. A Naprakész beszélgetések legutóbbi alkalmán, szerdán, május 23-án Sebestyén Ákossal, a Kolozsvár-Újalsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztorával a mennybemenetelről és elragadtatásról beszélgettek az egybegyűltek a rádió szerkesztőségében.

Nem a galaxis végtelenségében, hanem befele fordulva kell Istent keresnünk

Idén, a reformáció emlékéve kapcsán havi rendszerességgel (12 alkalommal) olyan rendezvényeket szervez a szerkesztőség, amelyeken kolozsvári lelkipásztorok rávilágítanak a hit folytonos megújításának fontosságára, illetve utat mutatnak abban, hogy a 21. században miként élhetjük meg az 500 évvel ezelőtt megfogalmazott lutheri útmutatást. A beszélgetések egyik fő célja a különböző témák megvitatása mellett az, hogy a hallgatók megismerhessék a mikrofon mögötti teret, és megláthassák a hangokhoz társuló arcokat is. A terítékre kerülő témák mindig aktuális események köré épülnek, például sorra került már a menekültek helyzete, a terrorizmus, a februári tüntetések idején pedig arról beszélgettek, hogyan protestál a protestáns. A beszélgetéssorozatot a Reformációi Emlékbizottság által a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja.

Sebestyén Ákos a Lukács Evangéliumának 24. részéből az 50-52. versekkel indította a beszélgetést. Szó esett arról, hogy a mennybemenetel egyre inkább elveszíti ünnepi jellegét, pedig nagy jelentőségű mozzanata az üdvtörténetnek, hiszen ez az a pillanat, amikor elkezdődik a láthatatlanban való hit. A lelkipásztor rámutatott: sokszor irigyelhetjük azokat, akik Jézus idejében éltek, találkoztak vele, látták és megélték a csodáit, de mi sem vagyunk szegényebbek Krisztus kortársainál. A mennybemenetel egyik csodája éppen az, hogy bár nem jár közöttünk a Megváltó, mi védtelenségünk ellenére is létezünk, Isten pedig ma is építi az ő országát, megérinti a lelkeket. „Sokan azt mondják, furcsa, hogy az egyház kétezer év óta egy láthatatlan királynak a népe, de Jézus mennybemenetele által sokkal közelebb került a tanítványaihoz, és közelebb került hozzánk, híveihez is” – hangzott el. Sebestyén Ákos kijelentette: Jézus Krisztus ma fölötte van a térnek és időnek, láthatatlan számunkra, de nincs messze tőlünk, olyan helyeken is találkozhatunk vele, ahol földi életében sosem járt, és ma is ugyanúgy tanít, segít mindnyájunkat. A szabad beszélgetés során az egybegyűltek Isten országáról, a menny fogalmáról, az elragadtatásról, valamint a láthatatlan elfogadásáról beszélgettek. Egyetértettek abban, hogy a mennybemenetelt nem magyarázni, hanem hinni kell, az egyik hozzászólásban pedig elhangzott: nem a szemmel látható galaxis végtelenségében, hanem befele fordulva kell Istent keresni.

Nem a galaxis végtelenségében, hanem befele fordulva kell Istent keresnünk

Az év hátralevő részében minden hónap harmadik keddjén vagy szerdáján fog a szerkesztőség hasonló találkozókat szervezni, amelyre szeretettel várnak minden hallgatót és érdeklődőt. Az alkalmakról készült felvételeket az Agnus Rádió hullámhosszán és webes felületein hallgathatják meg az érdeklődők: http://www.refradio.eu/radio/agnus.

Berekméri Gabriella